Tekniknyheter | 18 April 2018 | SFF

Digital storformatskamera

Tycker du att dagens sensorer är för små? Längtar du tillbaka till alla inställningar du kunde göra på en traditionell storformatskamera? Då verkar det som det finns en lösning för dig- Dett I form av en kamera som utvecklats av företaget LargeSense. Det är en traditionell 8×10″ kamera som innehåller en sensor som mäter 9×11″,

Digital storformatskamera

Upplösningen är bara 12 mp, vilket medför att varje ensild pixel mäter 75 micron. Jämför det med en mellanformatskamera med en sensor på 32,9 x 43,8 mm och en upplösning på 51 mp. Där har varje enskild pixel en storlek på 5,3 micron.
Den stora storleken på pixlarna medför att baskiänsligheten blir ISO 2100. I dagens läge är sensorn inte utrustad med några färgfilter, så om du vill ta färgbilder får du ta tre exponeringar genom ett rött, grönt respektive blått filter. En färgversion är utlovad framöver.
Istället för att titta på en mattskiva gör du fokuseringen, tiltar och swingar på en skärm. Kameran är utrustad med WiFi och bilden kan ses via vilken browser som du använder. Eftersom sensorn har en elektronisk slutare kan du använda vilken storformatsoptik med tillräckligt stor bildcirkel, vare sig den har slutare eller inte.
Kameran filmar i 4K med 26 bilder/sek.

Läs mer…