Tekniknyheter | 16 Mars 2016 | Stefan Ohlsson

Elinchrom har ny radiosändare

Elinchrom har tagit fram en ny version av sin radiosändare och -mottagare. Skyport Transmitter Plus och Skyport Receiver Plus heter de nya enheterna.

Elinchrom har ny radiosändare

Sändaren kan utlösa en blixt på upp till 200 meters avstånd utomhus och kan använda 16 olika kanaler. På så sätt kan fotograferingen ske där flera fotografer arbetar utan risk för att en fotografs radiiosändare utlöser den andres blixtar. Det går att gruppera blixtar i 4 olika grupper för att reglera blixtarnas ljusnivå.

Elinchrom lyfter fram den enkla hanteringen av alla inställningar, som görs på en upplyst display.

Läs mer...