Tekniknyheter | 19 Mars 2016 | Stefan Ohlsson

Fasta programvaran till PhaseOne XF uppgraderas

PhaseOne släpper nu den andra uppgraderingen av den fasta programvaran till sin kamera XF. I denna uppgradering ingår en funktion för automatisk fokusstackning.

Fasta programvaran till PhaseOne XF uppgraderas

Användaren kan ställa in det område som ska återges skarpt och kameran tar det antal bilder som behövs för att täcka in området med skärpa. PhaseOne skickar också med programmet Helicon Focus, som används för att lägga samman dessa bilder till en bild med skärpa genom hela området.

Att få bilder med ett stort skärpedjup blir enkelt med den nya »Focus Stack« funktionen

En annan ny funktion är en automatiserad HDR-funktion, där fotografen kan ställa in antalet exponeringar och hur mycket exponeringen ska ändras för varje exponering. Bilderna taggas, så att CaptureOne förstår att bilderna tillhör en HDR-serie och kan lägga samman dessa exponeringar till en. 

Också HDR-bilder blir enkelt att skapa, dels genom de enkla inställningarna på bakstyckets skärm, dels genom den integrering som finns med CaptureOne.

En tredje funktion är en inbyggd time lapse-funktion, där man kan ställa in tidsperioden och intervallet mellan varje exponering. Som följd av alla nya funktioner har PhaseOne organiserat om gränssnittet.

För att de nya funktionerna ska fungera tillsammans med CaptureOne har detta program uppgraderats till version 9.1. Detta är en gratis uppgradering för de som har CaptureOne 9 redan.

PhaseOne visar också två nya objektiv, en 110mm f/2,8 och en 240mm f/4,5. Båda dessa objektiv tillverkas av Schneider Kreuznach och ingår i PhaseOnes mest avancerade objektiv, försedda med en blå ring. Båda objektiven har en centralslutare med slutartider ner till 1/1000 sekund för 240 mm objektivet och 1/1600 sekund för 110 mm objektivet. 240 mm är den längsta brännvidden i PhaseOnes objektivserie och den har en närgräns på 1,7 meter. 

Läs mer…