Tekniknyheter | 10 Mars 2021 | Eva Teréz Gölin

"Fixa färgbalansen med stegvis råkonvertering och lagermasker”

Så justerar du olika färgtemperaturer i samma bild. Praktisk Teknik med vår tekniska redaktör Eva Teréz Gölin. Foto: Paulina Holmgren

Att kunna ställa vitbalans i råfiler i efterhand är en fantastisk möjlighet som skapar ett smidigt arbetsflöde. Men ibland innehåller ett motiv olika färgtemperaturer i olika delar av bilden. För att då nå bästa resultat kan du behöva kombinera flera varianter av samma råfil. Den  här processen skulle också kunna gälla för en bild som har samma färgtemperatur genom hela motivet, men där du behöver arbeta med flera råkonverteringar där du justerar exponeringen olika vid råkonverteringen.

Svårigheten ligger inte i att få till bra varianter av sin råfil utan att lyckas kombinera dessa med lagermasker för vart och ett av de områden som behöver justeras lokalt. I exemplet här har vi en väldigt väl avgränsad interiör i bakgrunden som kräver sin egen vitbalansering.

Men när denna del kombineras med den övriga bilden behöver jag här också tänka på att ljuset från interiören speglas i den öppna dörren som därför också behöver justeras till viss del. För att få det snyggt och sammanhängande med resten av dörren som inte träffas av något ljus från interiören gör jag en mindre justering av dessa ytor också.

När jag bygger upp en bild utifrån olika färgbalanser, försöker jag först ta hänsyn till att en av råkonverteringarna ger rätt färg till hudtoner om sådana finns i bilden. Här har jag vitbalanserat den första konverteringen efter hudtonen och öppnat bilden som ett smart objekt från Camera Raw. För att sedan kunna göra en ny konvertering av detta smarta objekt väljer jag att kopiera det första smarta objektet via Lager -> Smart Objekt -> Nytt smart objekt via kopiera. Till skillnad från om jag bara kopierar lagret i lagerpanelen så får jag nu ett fristående smart objekt som jag, genom att dubbelklicka på det, kan ändra i Camera Raw utan att original-konverteringen ändras. Förutom att ändra vitbalans så att den stämmer överens med interiören så justerar jag också den blå färgen som då uppstår i kläderna till att bli mer cyan och mindre mättad likt den i första konverteringen. Detta gör jag för att det då är lättare att få snygga övergångar mellan de två versionerna.

Lagermasken går att göra på olika vis, i det här fallet började jag med att skapa en markering av personen med hjälp av verktyget Objektmarkering. Denna markering sparar jag för att kunna använda återkommande i arbetet med bilden. Sedan gör jag en enkel markering av dörröppningen och lägger till en lagermask med denna på lager två. Därefter subtraherar jag personen genom att fylla markeringen av personen med svart i denna lagermask. Tillsammans med lite finjusteringar av maskkanten blir det en bra övergång mellan för- och bakgrund.

Det som är lätt att glömma är att det ofta finns partier som påverkas lite av båda färgtemperaturerna. I det här fallet speglas den varma elbelysningen i dörrens insida. Här väljer jag att göra en tredje fristående konvertering av det smarta objektet med en färgbalans mitt emellan de två första konverteringarna. Eftersom det varma skenet speglar sig mest i innerkanten av dörren gör jag här en mask som tonar ut mot dörrens ytterkant. Precis som till förra lagermasken så börjar jag med att göra en enkel markering av dörrens insida inklusive armen och skapar en lagermask. Därefter hämtar jag markeringen för personen och fyller med svart. Även här finjusterar jag kanterna runt armen för snyggare övergångar. Jag låter också lite av denna färgbalans påverka handen eftersom den, likt dörren, träffas av ljus från båda ljuskällorna. Till sist använder jag övertoningsverktyget och skapar en gradient över dörren. Men för att den inte ska ”radera” den nu befintliga masken ställer jag blandningsläget för övertoningsverktyget till Multiplicera. Då kan de delar som tidigare var helt svarta inte bli ljusare utan endast ljusare delar kan bli mörkare.

För att få ihop bilden till en bättre helhet bestämmer jag mig här för att också göra övriga delar av dörren och dörrkarmen lite kallare i sin färgton. Denna ändring baserar jag på det smarta objektet för dörrens insida. Till detta behöver jag inte ett fristående smart objekt utan jag gör en vanlig kopia av det tredje smarta objektet och markerar dörrkarmen och de andra delarna av dörren och skapar en lagermask. Dessa delar i bilden behöver inte påverkas lika mycket som insidan av dörren och jag väljer att justera detta lager genom att sänka lageropaciteten tills jag tycker att det ser bra ut. Även här finjusterar jag såklart små detaljer i maskens kanter.

Avslutningsvis justerar jag kontrast över hela bilden med hjälp av en kurva och finjusterar olika partier i fråga om ljushet, nyans och mättnad. Exempelvis små, men viktiga, detaljer så som att blänket av lysröret i dörren hade lite för mycket mättnad, att halva ansiktet var lite mörkt och att pannan var lite kall. 

Genom att kombinera två råkonverteringar med hjälp av en lagermask, där den första konverteringen är anpassad efter färgtemperaturen som faller på personen, och den andra för interiören i bakgrunden, kan färgbalansen bli rätt i både för- och bakgrund. Men ofta finns det delar av en bild, i det här fallet dörren, som påverkas av båda ljuskällorna och som behöver justeras separat. 


 En tredje råkonvertering där färgbalansen ligger lite mellan de två första konverteringarna använder jag till dörren. Med en mask gör jag en övergång, så att den används lite mindre i ytterkant av dörren där mindre av den varma elbelysningen träffade den. För att få övriga delar att stämma i färg med hur dörren nu ser ut gör jag en kopia av den tredje råkonverteringen och applicerar den med 50 % opacitet på övriga delar av dörren. Sedan slutjusterar jag bilden med kontrast samt gör mindre ändringar av olika nyanser och mättnad i färger för att hålla ihop alla delar i bilden. 

Eva Teréz Gölin håller en föreläsning om detta ämne klockan 9.00 online den 27 april. Anmäl dig här

Bilden Eva Terez arbetat med är tagen av Paulina Holmgren för SVD.

Nya numret av Fotografisk Tidskrift

Vi visar en portfolio med Charlie Drevstam. Vi publicerar en exklusiv intervju med Anders Petersen, vi uppmärksammar de tre vinnarna av Svenska Fotobokspriset 2021, vi visar bilder av Årets fotograf och Årets Rookie och Årets bild. Vi skriver om hur man kan jobba med rörlig bild, vi berättar om fotografen Emil Heilborn och vi undersöker hur AI lär sig läsa bilder. Med mera. Läs mer