Tekniknyheter | 6 Sept 2007

Julieanne Kost – evangelist hos Adobe

Julieanne Kost – evangelist hos Adobe Julieanne Kost

I samband med Adobes seminarium på Folkets Hus fick jag tillfälle att träffa Julieanne Kost, som är en av Adobes tre »Photoshop-evangelister«. Hon är dessutom en respekterad fotograf, med ett antal separatutställning bakom sig. Hennes senaste bok heter »Window Seat: The Art of Digital Photography and Creative Thinking« och innehåller bilder tagna under hennes många resor världen runt.

Stefan Ohlsson: För mig kom de stora förändringarna i de grundläggande funktionerna i Photoshop som en överraskning. Kommer vi se mer av detta framöver?

Julieanne Kost: Inför utvecklingen av denna version beslöt vi att granska de grundläggande funktionerna, som hur vi använder paletter, grundläggande dialogrutor som Kurvor. Vi gjorde till och med om Intensitet/Kontrast, så att den dialogrutan nu fungerar som man förväntar sig. Målsättningen var att göra centrala funktioner så enkla och snabba som möjligt att använda. Samtidigt vet vi att det är viktigt att få så mycket skärmutrymme för bilden som möjligt, så att hitta metoder som gör det enkelt att ta fram och dölja paletter efter hand som de behövs var viktiga i utvecklingsarbetet. Vi är rätt nöjda med vad som utvecklingsteamet tog fram, men naturligtvis kommer vi att arbeta vidare med detta. Det är viktigt för oss att inte bara addera nya, allt mer avancerade funktioner, utan också förbättra de grundläggande delarna.

Julieanne Kost är också utbildad psykolog och intresserat sig mycket för hur den digitala arbetsmetoden påverkar den kreativa processen.

SO: För första gången har ni delat upp Photoshop i två delar, Basic och Extended. Kommer vi se en fortsättning på detta?

JK: För min del tror jag inte på att dela upp programmet i allt fler versioner. En version som fungerar för de allra flesta användare och en version som vänder sig mot dem som använder den i samband med 3D, vetenskapsbilder med mera tror jag räcker.

SO: En fråga jag ofta får är om en fotograf behöver Photoshop nu när Lightroom introducerats. Är Adobes målsättning att man ska kunna arbeta bara med Lightroom?

JK: Vi ser två olika grupper av fotografer. Dels de som behöver hantera stora mängder bilder rationellt och få till ett bra utseende på dem snabbt och enkelt. För dessa kommer Lightroom ofta vara tillräckligt. Den andra gruppen arbetar kanske inte med så många bilder, men gör desto mer med varje enskild bild. För dessa fungerar en kombination av Bridge och Photoshop bättre. Så Adobes målsättning är dels att skapa en integration mellan produkterna, så att det är enkelt att använda dem tillsammans, men också att erbjuda produkter som fungerar för dessa två olika grupper.

Har du någon gång öppnat någon av de bilder som finns i Photoshops övningsbilder kan du ha sett Julieanne Kosts bilder.

SO: Lightroom var det första programmet där ni hade en öppen betatestning. Hur var erfarenheten av detta och kommer ni fortsätta med att ha öppna betatester?

JK: Responsen på betaversionerna av Lightroom var fantastisk. Vi hade över 500.000 nedladdningar av programmet och fick en mängd reaktioner tillbaka. Det blev ju också en annan feedback från denna grupp än den vi normalt får från våra alfa- och betatestare. Dessa är ju avancerade användare, vana vid programmet och de känner också till hur vi tänker att programmet ska använda. Här fick vi in helt andra grupper som gav oss en annan bild av hur programmet fungerade. Det blev därför viktigt att skapa ett program som så enkelt som möjligt tog användarna från den obearbetade bilden i kameran fram till en färdig bild.
Vi gjorde ett program som hade ett vettigt arbetsflöde inbyggt. Programmet hanterar import, konvertering till DNG, metadata, katalogisering, råkonvertering, utskrift och/eller webbpublicering i en logisk följd. Samtidigt kunde vi då lyfta fram sådana delar som vi har sett som viktiga, framförallt hur fotografer ska hantera de stora mängder av bilder som de nu skapar. Vi har gett dem verktyg som gör det enkelt att hantera att lägga till metadata och nyckelord och vi har också sett till att dessa funktioner är lätt tillgängliga. Vi vet att om man inte gör detta idag har man problem framöver. Om fem, sex år kommer man drunkna i mängden av bilder.

SO: Integrationen mellan programmets inställningar och skrivardrivrutinens inställningar måste vara enklare om det ska bli enkelt att få fram högklassiga utskrifter. Arbetar ni med skrivartillverkarna för att få fram ett sådant enklare flöde?

JK: Vi har mycket kontakt med de olika skrivartillverkarna och försöker få fram en starkare integration. Vi har i Lightroom färdiga inställningar för utskrifter på HP:s nya skrivare. Vi har arbetat nära med Canon när de utvecklade sin plug för utskrifter från Photoshop. Vi har också nära kontakter med Epson.

SO: Flera kameratillverkare lyfter fram sin egen råkonverterare och hävdar att eftersom de själva vet exakt hur informationen i råfilen är skapad så kan de göra de bästa råkonverteringen. Får ni den informationen från tillverkarna som ni behöver för att göra en bra råkonverterare?

JK: Vi ser inga större problem i detta samarbete idag. Vi har nära kontakt med de olika tillverkarna och får den information vi behöver. Vi vill samtidigt att fotograferna ska gå över till DNG-råfiler och det är få kameratillverkare som stöder detta format direkt från kameran idag. Vi ser DNG som en mer framtidssäker lösning och en enklare lösning eftersom metadata kan lagras i bildfilen och inte som en separat xmp-fil. Men för att stödet för DNG från tillverkarna ska öka krävs det ett tryck från fotografernas sida.

SO: Som en sista fråga, vad skulle du vilja se i en framtida version av Photoshop?

JK (efter en lång fundering): Dels hastighet. Vi måste få ett program som blir snabbare eftersom storleken på våra bildfiler ökar hastigt. När jag hanterar bildfiler på flera Gigabyte blir programmet för långsamt för mig. Sedan skulle jag gärna se en utveckling av sådana funktioner som vi har introducerat, som t ex stödet för HDR-bilder. HDR-bilder gör det möjligt att få fram bilder under ljusförhållanden som tidigare var helt omöjliga att göra bra bilder i. Men verktygen gör det svårt att få fram bra bilder för alla utom de allra mest avancerade användarna. Så att göra det enklare att utnyttja sådana funktioner står högt på min önskelista.

http://www.jkost.com