Tekniknyheter | 6 April 2018 | Stefan Ohlsson

Lightroom Classic CC/Camera Raw uppdateras

Det är inte så ofta som en uppgradering av Camera Raw innehåller så stora förändringar att det påverkar det normala arbetsflödet. Men uppgraderingen från 10.2 till 10.3 innehåller faktiskt så stora förändringar att det kommer påverka mitt arbetssätt.

Adobe har här flyttat på valet av kameraprofiler från den sista fliken, Kamerakalibrering, till den första, Grundläggande. De har dessutom adderat en hel del nya profiler. Genom att klicka på den förvalda profilen öppnas en drop down-meny, där du kan välja att bläddra bland alla de profiler som finns tillgängliga för din kamera.
Det räcker med att lägga markören ovanpå en profil för att få en förhandsvisning.


Detta är bildens utseende om du väljer Adobe Färg, den standardinställning som en råfil får.


Så här ser bilden ut om du väljer profilen Astia/mjuk, som finns för Fujis X-serie av kameror.


Genom att dra markören över de olika profilerna visar en förhandsvisning vilket resultat som respektive profil ger.

Också funktionen Dis har flyttats till den grundläggande fliken. På så sätt kan användaren välja profil och justera inställningen av dis innan hen börjar arbetet med de grundläggande inställningarna.
Ändringarna är antagligen ett svar mot den kritik som många användare riktat mot Lightroom Classic CC/Camera Raw, att bilderna är för mjuka och bleka i färgerna. Nu kan en ovan användare välja en kameraprofil som redan från början ger bilderna mera stuns. Genom att välja detta som en förinställning kommer bilderna redan innan man börjat bearbeta bilderna ha ett mer »färdigt« utseende.

Läs mer… eller läs mer…