Tekniknyheter | 31 Dec 2002

Ny version av Photoshop

Ny version av Photoshop Photoshop CS2

Under namnet Photoshop CS2 lanseras nu den nionde versionen av programmet. Bland de viktigare nyheterna märks en mer avancerad råkonverteringsfunktion, ett nytt filter för att korrigera distorsion och kromatisk aberation från kamerabilder och stöd för att arbeta med filer som har ett färgdjup på 32 bitar/färgkanal.

Adobe har också plockat ut filläsaren ur Photoshop. Numera är den funktionen ett fristående program under namnet Adobe Bridge. Den hanterar inte bara filer från Photoshop, utan även filer från de andra programmen som ingår i Creative Suite, det vill säga Illustrator, InDesign, GoLive och Acrobat.

Den nya råkonverteringsprogrammet Camera Raw 3 kan användas i Photoshop eller i Bridge, vilket gör det enklare att bearbeta ett flertal bilder som är fotograferade med samma inställningar och i likadant ljus.

Råkonverteraren har fått betydligt enklare möjligheter att tilldela samma inställningar till ett antal bilder. En annan nyhet är möjligheten att korrigera bilden med hjälp av en kurva.

Filtret Optilens Correct gör det möjligt att korrigera sådana objektivfel som distorsion, vignettering och kromatisk aberration. Tidigare har kromatisk aberration och vignettering kunnats korrigeras i råkonverteringsprogrammet, vilket medfört att JPEG-bilder krävt ett fristående, separat program för att kunna korrigeras. Photoshop har tidigare inte haft ett filter för distorsionskorrigering, utan även här har man varit beroende av externa filter.

När man har skapat en inställning som korrigerar felen hos ett objektiv med OptiLens Correct, kan denna inställning sparas och sedan tas fram nästa gång detta objektiv används. Det går även att korrigera störtande linjer i detta filter.

Jag har för mig att det var i Photoshop 4 som man införde ett visst, mycket begränsat stöd för att bearbeta bilder i 16 bitars läge. I Photoshop CS fick de allra flesta funktionerna stöd för att arbeta i 16 bitar. Nu är det dags för nästa steg, 32 bitar per färgkanal. Detta innebär att varje färgkanal kan ha en av 4.294.967.296 färgvärden.

Stödet för att arbeta med bilder i detta färgdjup ör mycket begränsat. En funktion som verkligen drar nytta av 32-bitars stödet är Merge To HDR. I detta filter kan man ta upp till fem bilder som är fotograferade från en identisk position, men med varierande exponering, och lägga samman dem. På så sät kan man skapa bilder i miljöer med mycket hög kontrast, och ändå bibehålla valöråtergivning i de allra mörkaste och ljusaste tonerna.

Tidigare krävde en sammanläggning av flera olika exponeringar rätt avancerade kunskaper i Photoshop. Med det nya filtret MergeToHDR kan man enkelt markera de olika exponeringarna och sedan låta programmet sammanfoga bilden till en med ett stort färgdjup.

Programmet kommer att lanseras i den engelska versionen under kvartal 2 och i svensk språkverion under juli.

www.adobe.se