Tekniknyheter | 21 Maj 2020 | Eva Térez Gölin

Så arbetar du med korn i Photoshop

Fotografisk Tidskrifts teknikredaktör Eva-Térez Gölin om hur man kan skapa en analog känsla i bilden och dölja brusighet i med korn i bilder som har för låg kvalitet för tänkt tryck.

Så arbetar du med korn i Photoshop Foto: Eva-Teréz Gölin

Medan ”korn” i fotosammanhang numera ofta associeras med något positivt så är det raka motsatsen med ordet ”brus” som alltid anses vara en defekt i bilden som vi på olika vis försöker reducera eller dölja. En metod att dölja brusighet är märkligt nog att lägga till ”korn”. Denna kornighet kan antingen göras mer finkornig eller grövre till strukturen än det ursprungliga bruset.

De flesta av oss kanske tänker på korn som något som ska addera en analog känsla i en bild. Själv har jag oftare lagt till korn i mina kunders bilder när dessa har haft en för dålig kvalité för den tänkta tryck- eller utskriftsstorleken, exempelvis för en för låg upplösning eller att bilden posteriserat. Jag har också använt mig av att lägga till kornighet partiellt i bildområden som varit skadade och behövt retuscheras. Då har bildens ursprungliga kornighet fått vara förlaga för det nya korn som jag skapat så att skadan i bilden dolts och den nya kornstrukturen smält ihop med den omgivande kornigheten i bilden.

Det finns möjlighet att skapa ett ganska bra korn i Camera Raw men eftersom jag vill ha mer kontroll över hur kornet fördelar sig i bilden skapar jag istället kornet i Photoshop. För att kunna bedöma kornets utseende är det också enklast att först skala sin bild till rätt storlek innan kornet läggs på. När jag vill skapa något som liknar filmkorn använder jag mig av flera olika filter, och eftersom det kan vara svårt att avgöra rätt mängd för de olika inställningarna innan kornet är klart brukar jag skapa kornet på ett lager som jag först konverterar till ett smart objekt. Detta gör det möjligt att gå tillbaka och ändra de olika inställningarna i efterhand utan att behöva börja om med hela proceduren igen. Att skapa kornet på ett smart objekt-lager är också en fördel om du vill skapa ett funktionsmakro som gör kornet åt dig nästa gång. Då kan du lätt justera inställningarna för kornet i efterhand.

Så här gör du: Håll Alt-tangenten nertryckt samtidigt som du skapar ett nytt lager genom att klicka på ikonen för nytt lager i nederkanten av lagerpanelen. Då får du upp alternativen för det nya lagret. Välj Blandningsläge Mjukt ljus och kryssa för rutan Fyll med neutral färg Mjukt ljus. Välj sedan Filter –> Konvertera för smarta filter. Kornet skapar jag sedan genom en kombination av brus, oskärpa och skärpa. Välj Filter –> Brus –> Lägg till brus. Jag brukar välja Gaussisk fördelning av bruset och oftast gör jag ett svartvitt brus genom att kryssa för Monokrom. Nu blir bruset ganska hårt och finkornigt. För att göra bruset lite ”rundare” och mer likt korn gör jag det lite oskarpt med hjälp av filtret Gaussisk oskärpa där jag väljer ett lågt värde under 1 pixel. Därefter lägger jag på skärpa med Filter –> Skärpa –> Oskarp Mask.

Till skillnad från när jag gör en tryck- eller utskriftsskärpning väljer jag här en lägre Radie (ofta mindre än 0,6) och en mycket högre Mängd (ofta maximal) och ett Tröskelvärde på 0 för att få en så hård detaljskärpning som möjligt. Om du vill att kornet ska bli ännu mer framträdande kan du ändra blandningsläge för kornlagret från Mjukt Ljus till Täcka Över vilket ökar kontrasten i kornigheten, men själv föredrar jag oftast utseendet med Mjukt Ljus.

Jämför du denna kornighet med kornet i en bild fotograferad på film, kan det ibland kännas som om kornet är lite för tydligt i de ljusaste och mörkast partierna i bilden. För att minska kornigheten i dessa områden använder jag mig av funktionen Blanda Om i panelen Lagerstil.

Här finns det möjlighet att styra synligheten för mörkare och ljusare områden i ”Det här lagret” (kornlagret som du står på) eller ”Underliggande Lager”. Du minskar synligheten för mörka och ljusa toner genom att dra trianglarna under gråkilen för de olika lagren in mot mitten. Men om du, i det här fallet gör det för ”Det här lagret” så betyder det att mörkare och ljusare kornighet döljs i hela bilden och det är inte det vi vill. Istället stänger jag av synligheten för kornlagret i den underliggande bildens mörkare och ljusare partier genom att dra trianglarna för Underliggande Lager lite inåt. För att inte stänga av kornigheten alltför abrupt, håller jag på alt-tangenten och drar de två trianglarna för ljusa respektive mörka områden en liten bit ifrån varandra vilket gör att det blir en mjukare övergång från korniga partier till dem där jag stängt av kornet.

Det här svartvita kornet kan jag ibland använda även till en färgbild men för att efterlikna filmkorn i en färgbild, låter jag bruset som jag lägger till vara i färg. Och eftersom analogt färg-filmkorn ofta inte är lika distinkt som svartvitt filmkorn kan vara, använder jag en mindre Mängd när jag lägger på skärpa med Oskarp Mask. Det färgade bruset tenderar också till att vara lite för starkt i färgen för att se ut som filmkorn varför jag brukar sänka mättnaden med ett Nyans-Mättnads justeringslager som jag lägger i en Klippgrupp med kornlagret så att det inte ska påverka bildens färg utan bara mättnaden i färg-kornet.

EXEMPELBILDER
1A

1B


1 A & 1 B Det här är ett utsnitt i 100% i den storlek som bilden skulle skrivas ut. Utseendet i bruset i denna bild kommer av att bilden inte hade tillräckligt hög upplösning för storleken utan har interpolerats upp. Det är en ganska grov struktur som jag har dolt med hjälp av en ny korninghet. Till denna har jag använt en hög mängd brus (ca 24) ganska mycket Gaussisk oskärpa (0,8) och sedan skärpt med Oskarp mask med en låg radie (0,3) högsta möjliga mängd (500) och 0 i tröskelvärde.

2A

2B


2 A och 2 B. Den väldigt luddiga brusigheten i denna bild kommer av att den är fotograferad på ett högt ISO och att brusreducering använts. För att dölja denna luddighet har jag lagt på en ganska finkornig kornstruktur som jag skapat med en lite mindre mängd Brus, väldigt lite Gaussisk oskärpa och också en mycket mindre mängd av Oskarp mask.

3A

3B


3A & 3 B. Denna inskannade bild hade ingen kornskärpa i en liten bit av bildkanten. För att dölja detta skapade jag en korninghet som skulle efterlikna bildens egen kornstruktur. Jag har använt samma metod som för att skapa svart-vitt korn, Brus, Gaussisk oskärpa och Oskarp mask men bruset som är pålagt är ett färgbrus. Detta färgbrus har jag sedan minskat i mättnad till ca hälften med hjälp av ett Nyans/Mättnadslager som är lagt som en klippgrupp med kornlagret. För att kunna få det nya kornet att smälta in med original-kornigheten maskade jag det med hjälp av en lagermask.

Eva-Teréz Gölin höll en Zoomföreläsning just på detta tema. Här är filmen: