Tekniknyheter | 1 Febr 2007

Skarp version av Lightroom

Skarp version av Lightroom Adobe Lightroom

Efter en unik offentlig betatest av Adobes nya bildprogram Lightroom annonseras nu den skarpa versionen. Adobe Photoshop Lightroom ska innehålla alla de verktyg för bildbehandling som en fotograf behöver, enligt Adobe.

Det finns funktioner för att hämta in bilder och förse dem med metadata i samband med importen. I Develop-modulen används samma råkonverterare som i den kommande versionen av Camera Raw, den råkonverterare som finns inkluderad i Photoshop. Detta gör att inställningar som görs i Lightroom kan användas även i Camera Raw och vice versa.

Om bilderna ska bearbetas selektivt kan de exporteras till Photoshop och sedan hämtas tillbaka efter bearbetningen. Men fokus ligger p att så mycket som möjligt av bearbetningen ska ske på råfilen. Adobe har t ex lagt till en dammfunktion, vilket gör det möjligt att retuschera damm på en bild och sedan använda denna retuschering på alla andra bilder som har samma dammfläckar.

Till slut ingår moduler för webbpresentation, bildspel och utskrifter.

Adobe Photoshop Lightroom v1 kommer att lanseras under slutet av februari och kommer att säljas för ett pris av 1 540 kr under en introduktionsperiod.

www.adobe.se