Tester | 26 Mars 2012 | Stefan Ohlsson

Kalibreringsprogram

När X-Rite och GretagMacbeth slogs samman till ett företag var det många som trodde att de rätt snabbt skulle uppdatera sina profileringsprogram till ett nytt gemensamt. Istället har företaget år efter år fortsatt att ha två program för profilering i sitt sortiment, ProfileMaker och Profiler.

Kalibreringsprogram i1 Profiler

Nu, 6 år efter sammanslagningen av de två företagen, kommer ett nytt program, i1Profiler. Det är ett program som kan kalibrera skärmar, projektorer, skrivare eller tryckpressar. Jag har framförallt testat resultaten när programmet använts för skrivarprofilering, både för RGB och för CMYK. Vid CMYK-profilering finns en rad avancerade inställningar, bland annat möjligheten att profilera flera färger än CMYK. Upp till fyra färger kan profileras utöver CMYK, vilket gör att du kan bygga profiler för skrivare som Epsons x900-skrivare och Canons iPF-serie av skrivare, om du använder en CMYK-RIP. Använder du skrivardrivrutinen för dessa skrivare bygger du profilen som en RGB-profil och låter drivrutinen göra konverteringen till skrivarens CMYKOG eller CMYKRGB.

X-Rite har lagt ner mycket arbete på att skapa ett lättarbetat gränssnitt, som tillåter både nybörjare och avancerade användare utnyttja programmet. Trots det är det ibland lätt att missa ett steg, framförallt på grund av att funktioner är spridda över hela skärmen. När du ska namnge och spara en profil skriver du in namnet längst uppe till vänster på skärmen och knappen för att aktivera sparandet finns i skärmens nederkant. Efterhand vänjer man sig naturligtvis vid alla dessa funktioner, men i början kräver varje steg en hel del kontroller för att se att alla inställningar är korrekta.

X-Rite har gjort ett antal instruktionsfilmer tillgängliga inifrån programmet, så är du osäker på en funktion kan du klicka på knappen Training Video och där få en genomgång hur arbetsflödet ser ut. Detta underlättar mycket och gör att man kan komma igång med de avancerade funktionerna snabbare. 

För RGB-profilering finns inte så mycket inställningar. Det beror på att det inte finns så stora möjligheter att styra utseendet på profilen som vid en CMYK-profilering. Hade detta varit för 5-6 år sedan hade det varit en stor nackdel, eftersom skrivardrivrutinerna var mycket olinjära då. Sedan dess har skrivartillverkarna gjort stora framsteg i hur de styr skrivarna. Så egentligen behövs inte alla de inställningsmöjligheter som CMYK-profilering ger för en normal skrivarprofil. Det enda som krävs är att man väljer en mediainställning i skrivardrivrutinen som passar för det papper som man ska profilera, skriver ut profilkartan, mäter den och genererar en skrivarprofil. Det är lika enkelt som det låter.

Validering

En ny funktion i i1Profiler är möjligheten att validera en profil, det vill säga att kolla att den är bra. För CMYK kan man skriva ut traditionella teststrippar, som till exempel Fogra Media Wedge. För RGB-skrivare kan man skriva ut en karta som är utformad som en colorchecker-karta. Efter det att kartan är utskriven kan man placera den under en colorchecker-karta som är perforerad med små hål, där den underliggande utskriften blir synlig. Det gör det enkelt att se om profilen är bra.

En annan nyhet är möjligheten att optimera en profil. Efter det att det första profilen skapats gör man en ny profilering, som styr upp den befintliga profilen så att den blir ännu bättre. Jag använder en speciell gråskalekarta för detta ändamål. Resultatet blir en profil som är mycket stabil i återgivningen av de neutrala nyanserna, något som alltid har varit ett problem tidigare. Du kan ladda ner denna speciella gråkarta via den länk du hittar på denna sida. Via denna länk hittar du en beskrivning hur du använder denna karta.

En annan användning för denna optimeringsfunktion är om du har vissa färger som du måste få till helt korrekt. Det kan vara en färg som används i en logga eller det kan vara hudtoner.

Resultatet

Gränssnitt och specialfunktioner i all ära, det viktigaste med ett profilskaparprogram är trots allt om den gör bättre profiler än andra program. De resultat jag fått fram på de papper jag testat hittills visar att programmet ger mycket bra profiler, med genomtecknade och nyanserade skuggor och bra högdageråtergivning. Neutrala toner återges också mycket stabilt och rent efter den optimering jag gjort. Jämfört med de profiler jag byggt i ProfileMaker är i1Profiler en märkbar förbättring. Framförallt skuggorna öppnas upp och återges renare. Jag har inte gjort någon jämförelse mellan detta program och program från konkurrenter som Basiccolors Print 3 eller Datacolors Spyder3Print. Men när jag jämförde ProfileMaker med dessa program var ProfileMaker det program som hade störst flexibilitet och de bästa möjligheterna att styra resultatet. 

Behövs ett profileringsprogram?

De profiler som skrivar- eller papperstillverkare har blivit mycket bättre än vad de var för 5-7 år sedan. Men när jag kollade 8 papper, både från skrivartillverkaren och från fristående papperstillverkare, blev resultatet alltid bättre med de profiler som jag byggt än med de profiler som jag laddade hem. I vissa fall var skillnaderna små och det var främst när jag mätte upp mina testbilder som jag såg att den specialbyggda profilen var bättre. Men hälften av de testade pappren gav ett klart märkbart bättre resultat med den profil jag skapat. 

Utskrift gjord med en profil som jag byggt med i1Profiler...

och detta blev resultatet med den medfäljande profilen. För hälften av de testade pappren var resultatet av denna nivå. Med de övriga fyra pappren som jag testade gav den medföljande profilen ett mer acceptabelt resultat, men aldrig i nivå med den specialbyggda profilen. Med den valideringstest jag använder kunde jag enkelt se att den profil som papperstillverkaren leverarade gav ett för mörkt och för kallt resultat. Den profil som i1Profiler skapde gav ett näst intill 100 % perfekt resultat.

Så ställer du stora krav på dina utskrifter är det fortfarande värt att göra en profil. Det är också enkelt att göra en profil för ett udda papper eller för att göra en profil som ger ett bra resultat när bilden ska visas under mindre bra belysning, som till exempel kompaktlysrör. Så visst finns fortfarande behovet. 

Profilerna blir bra, det är enkelt att använda programmet och det är anpassningsbart för en rad olika kalibreringssituationer. Den enda kritik jag har mot programmet är att vissa funktioner som fanns i ProfileMaker har försvunnit. Den viktigaste för mig är den möjlighet att väga samman flera mätningar till en enda som fanns i ProfileMaker. Det var en funktion som var viktig vid profilering av svåra material med ojämna ytor. När man profilerade canvas blev resultatet betydligt bättre om man mätte 3-5 gånger och vägde samman dessa mätningar.