Vad kostar en bild?

Vad kostar en bild – och varför? Olika fotografer tar olika arvoden för sitt arbete. Hur ska man veta vad som är ett korrekt pris? 

Vad kostar en bild?

Prisguiden 2018

Val av fotograf
Olika fotografer tar olika arvoden för sitt arbete. Ett unikt bildspråk, spetskompetens eller särskild utrustning kan göra att vissa fotografer är särskilt efterfrågade – vilket såklart påverkar priset. Det pris en professionell fotograf sätter på sina tjänster ska även täcka alla de omkostnader som han eller hon har i företaget, vilka varierar bland annat beroende på var fotografen är verksam och vilken utrustning han eller hon har. Här ska även kostnader för pension, semester, fortbildning och liknande tas med i beräkningsunderlaget.

Typ av bild
Det är inte bara fotografen som har ett marknadsvärde, utan även bilden i sig. Detta innebär att om bilden är en så kallad bruksbild blir priset antagligen lägre än när det handlar om en unik bild. Bedömningen av om det är en unik bild kan inte göras generellt utan måste avgöras i varje enskilt fall. Exempel på unika bilder är bilder som är tagna vid ett tillfälle som inte kan återskapas, bilder som har ett genuint och ovanligt bildspråk eller bilder som har krävt speciell teknik eller utrustning.

Kundens storlek och omfattning av verksamheten
Vem som är användare av bilden påverkar också priset. Fotografer som anlitas för att utföra kommersiella uppdrag eller bilder som köps för att användas i reklam kostar vanligtvis mer än när det handlar om redaktionell engångsanvändning och användning av icke-vinstdrivande aktörer som ideella hjälporganisationer. Bildköparens kundkrets och målgrupp påverkar också priset på bilden. Ju fler som är potentiella mottagare av bilden ju högre blir vanligen priset.

Bildanvändning
En bildköpare erhåller en användningsrätt till bilden, det vill säga en licens att använda bilden i enlighet med en överenskommelse. Licensens omfattning i tid och rum är ytterligare en aspekt som påverkar prisets storlek. Licensen kan vara exklusiv och därmed förbehållas enbart beställaren eller icke exklusiv vilket gör att fotografen även har en rätt att licensiera bilden till andra. Utgångspunkten vid uppdragsfotografering är att upplåtelsen är icke exklusiv om inte annat överenskommits. Vid licensiering av fotografier gäller upphovsrättslagens regler.

Professionell fotograf
När du anlitar en professionell fotograf ska du kunna utgå ifrån att du får ett professionellt levererat resultat. En professionell fotograf skapar tillfället för din bild och låter inte de tillfälliga omständigheterna styra resultatet. Det är prisvärt att få en bra bild korrekt levererad. En bild med såväl hög teknisk kvalitet som kvalitet avseende vad bilden ska förmedla ger ett mervärde i bildköparens verksamhet.