Per Englund. Foto: Privat

Dags att söka stipendier ur författarfonden

Per Englund sitter i Fotoförfattarnas styrelse och är Svenska Fotografers Förbunds representant i Sveriges författarfonds styrelse.

Första frågan, vem kan söka stipendierna?
-Arbetsstipendium kan sökas av författare, översättare, tecknare och fotograf vars bok eller böcker finns på folk- och / eller skolbibliotek. 

Hur går man till väga för att söka? Är det komplicerat? 
-På Författarfondens hemsida hämtas pdf-blanketter som fylls i och skickas in. Var dock noga med att läsa anvisningarna ordentligt och gör inte din ansökan i sista sekund. Det är inte komplicerat.

Vad tittar fonden på när den bedömer vem som ska få stipendier?
-Framförallt på kvalitet men också i kombination med den sökandes behov. Arbetstipendier är inga priser, utan just stipendier som ska frigöra tid och underlätta för upphovspersonernas fortsatta bokproduktion. 

Hur mycket pengar kan man få?
-Det finns ettåriga, stora ettåriga, tvååriga och femåriga arbetsstipendier. Som första stipendium kan man vänta sig ett ettårigt. De större och längre stipendierna kan erhållas allt eftersom, förutsatt att det finns en kontinuitet och kvalitet i den sökandes bokutgivning. De ett- och tvååriga stipendierna är skattefria. Femårigt arbetsstipendium är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Var kan man vända sig för frågor eller hjälp med att söka?
-Det finns utförlig information på Författarfondens hemsida. Men är det något annat man undrar över går det bra att höra av sig till: 

Författarfondens kansli på svff@svff.se eller 08-4404550

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt