Företagsförsäkring

Företagsförsäkring skyddar dig och din utrustning om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka och är viktig även om ditt kontor/ateljé ligger i hemmet. I försäkringen ingår ett grundskydd för Egendom, Avbrott och Ansvar. Du kan välja att teckna Företag Hemma Bas eller Kombi. Om du har en större lokal eller dyr utrustning tecknar du Företag Studio. Läs mer:

Några extra bra utdrag ur försäkringen i korthet:

Rättskydd 
• Upphovsrättstvister ingår i rättskydd
• Låg självrisk på 10 % av skadekostnaden (10 000 kr om advokatnotan landar på 100 000 kr) i jämförelse med försäkringsmarknaden i övrigt som har allt från 27 000 – 47 000 kr i självrisk.
• Rättskyddet har även ett högre försäkringsbelopp på 10 pbb mot normalt 5 pbb.
• Rättskyddet gäller hela EU/EFTA.

Produktionskostnad
• Om uppdrag behöver ställas in. Kvarstående produktion eller utebliven intäkt.

Extra bra skydd vid inställt uppdrag
• Avbeställningsskydd vid uppdrag ingår med 10 000 kr i jämförelse med att den annars tecknas separat.

Hemma Bas/Kombi eller Studio
• Flexibelt och skalbart med val att teckna efter behov. Hemma Bas eller Kombi för den som saknar egen lokal. Kombi med Kamera- & teknik. Eller

Företag Studio för den med större lokal och dyr utrustning.
Låg självrisk
• 1 000 kr för Egendom, dvs brand, vatten och inbrott och Ansvarsskador, dvs vållande av skada.

Gefvert kundservice

För fri rådgivning, teckna försäkring, få mer information och fullständiga villkor, kontakta Gefvert kundservice.
Ring 08-440 54 40, mejla gefvert@soderbergpartners.se eller besök gefvert.se