Företagsförsäkring

FÖRETAGSFÖRSÄKRING

Rättskydd 
• Upphovsrättstvister ingår i rättskydd
• Låg självrisk på 10 % av skadekostnaden (10 000 kr om advokatnotan landar på 100 000 kr) i jämförelse med försäkringsmarknaden i övrigt som har allt från 27 000 – 47 000 kr i självrisk.
• Rättskyddet har även ett högre försäkringsbelopp på 10 pbb mot normalt 5 pbb.
• Rättskyddet gäller hela EU/EFTA.

Produktionskostnad
• Om uppdrag behöver ställas in. Kvarstående produktion eller utebliven intäkt.

Fotograferat och inspelat material
• Ersätter försäkringen förlorat material. Antingen för kostnader för att producera om eller för den uteblivna intäkten om det inte går att göra om.

Extra bra avbeställningsskydd
• Avbeställningsskydd vid uppdrag ingår med 10 000 kr i jämförelse med att den annars tecknas separat.

Hemma Bas/Kombi eller Studio
• Flexibelt och skalbart med val att teckna efter behov. Hemma Bas eller Kombi för den som saknar egen lokal. Kombi med Kamera- & teknik. Eller

Företag Studio för den med större lokal och dyr utrustning.
Låg självrisk
• 1 000 kr för Egendom, dvs brand, vatten och inbrott och Ansvarsskador, dvs vållande av skada.