Samarbeten

SFF bevakar fotografernas upphovsrätt genom remisser, opinionsbildningoch samarbete med andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och Europa, och tecknar kollektiva avtal på områden som ligger utanför den enskilde fotografens kontroll – som biblioteksersättning, utställningsersättning,avtal om kopiering i skolor och vidaresändning av television i kabel. Avtal som dessa balanserar upphovsrättslagens inskränkningar och ger fotograferna betalt när bilderna används.

Förutom att bevaka fotografernas upphovsrätt bevakar SFF fotografernas kultur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska intressen. I KLYS (konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) sker SFF:s övergripande yrkespolitiska arbete. Genom våra representanter i Konstnärsnämnden, Författarfonden och Bildkonstnärsfonden bevakas fotografers och fotografins plats i dessa sammanhang.