Samarbeten

SFF bevakar fotografers upphovsrätt genom att remissarbete, opinionsbildning och samarbeten med en mängd andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och internationellt. 

Samarbeten

Foto: Felicia Gränd

Vi tecknar kollektiva avtal på områden som ligger utanför den enskilde fotografens kontroll – som biblioteksersättning, utställningsersättning, avtal om kopiering i skolor och så vidare. Dessa avtal balanserar upphovsrättslagens inskränkningar och ger fotograferna betalt när bilderna används. Vad gäller avtalslicensieringen så företräder SFF även utanförstående rättsinnehavare och inte enbart förbundets medlemmar.

Andra samarbeten

Genom våra representanter i  Konstnärsnämnden  och Bildkonstnärsfonden bevakas fotografers och fotografins plats i dessa sammanhang. Vi representeras också i andra sammanhang såsom i juryn för Årets Naturfotograf och Årets Bild Rookie.