Här samlar vi vårt fotohistoriska arbete

Här presenterar vi det långsiktiga arbete Svenska Fotografers Förbund bedriver med svensk fotografis bevarande. En viktig del är att själva att säkra den fotografiska stillbilden för framtida generationer med tydliga strategier och ett nationellt ansvar. En annan viktig del är att ta ett konkret ansvar för fotohistorien och gräva där vi själva står, det vill säga i våra egna arkiv.

Fotohistoriska artiklar