Kavalla-stipendier

Fotoförfattarsektionen inom Svenska Fotografers Förbund delar årligen ut vistelsestipendier till Kavalla i Grekland. Sammanlagt delas sex stipendier i tre kategorier ut:

-Fyra stipendier delas ut till medlemmar i Fotoförfattarna som givit ut bok/böcker som finns representerade på folk/skolbibliotek.
-Ett stipendium delas ut till medlem i SFF. Medlemmen behöver ej ha gett ut någon bok.
-Ett stipendium är öppet för alla bokproducerande fotografer vars bok/böcker finns representerade på folk/skolbibliotek. Fotografen behöver ej vara medlem i SFF eller Fotoförfattarna men ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.

Stipendiet består av två veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem och ett resebidrag på 4000 kr.

Jury är styrelsen för Fotoförfattarsektionen inom SFF. Beslutet kan inte överklagas. Sökande som ej fått stipendiet tidigare prioriteras av juryn.
Om du får ett stipendium vill vi att du skickar in en reseberättelse med bilder senast 2 månader efter din vistelse.

Ansökan nedan är öppen 14 september 2020 – 15 december 2020.

Kavalla 2021

 • Fyll i titel / titlar på bok/böcker du givit ut inklusive ISBN-nummer och förlag
 • Här skriver du en utförlig motivering om varför du vill åka till Kavalla. Max 1500 tecken inkl. blanksteg.
 • Du kan välja fler perioder om du är flexibel. Håll ner kommandotangent för att välja fler perioder.
 • Bilder

  Bifoga 1-4 bilder nedan. En av bilderna skall vara minst 1920 pixlar bred och helst i liggande format då vi i det fall du tilldelas stipendium kommer kommunicera det i våra kanaler.
 • Komplettera din ansökan med arbetsprover/bilder för det projekt du ska arbeta med. Den bild du laddar upp här kommer användas i SFF´s kanaler i det fall du tilldelas stipendium.
 • Accepterade filtyper: jpg.
  Komplettera din ansökan med arbetsprover /bilder för det projekt du ska arbeta med. Bilder i jpg-format.
 • Accepterade filtyper: jpg.
  Komplettera din ansökan med arbetsprover /bilder för det projekt du ska arbeta med. Bilder i jpg-format.
 • Accepterade filtyper: jpg.
  Komplettera din ansökan med arbetsprover /bilder för det projekt du ska arbeta med. Bilder i jpg-format.