Kavalla-stipendier

Fotoförfattarsektionen inom Svenska Fotografers Förbund delar årligen ut vistelsestipendier till Kavalla i Grekland. Sammanlagt delas sex stipendier i tre kategorier ut:

-Fyra stipendier delas ut till medlemmar i Fotoförfattarna som givit ut bok/böcker som finns representerade på folk/skolbibliotek.
-Ett stipendium delas ut till medlem i SFF. Medlemmen behöver ej ha gett ut någon bok.
-Ett stipendium är öppet för alla bokproducerande fotografer vars bok/böcker finns representerade på folk/skolbibliotek. Fotografen behöver ej vara medlem i SFF eller Fotoförfattarna men ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.

Stipendiet består av två veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem och ett resebidrag på 4000 kr.

Jury är styrelsen för Fotoförfattarsektionen inom SFF. Beslutet kan inte överklagas. Sökande som ej fått stipendiet tidigare prioriteras av juryn.

Om du får ett stipendium vill vi att du skickar in en reseberättelse med bilder senast 2 månader efter din vistelse.

Ansökan till stipendierna för 2021 är stängd. Nästa stipendieomgång utlyses hösten 2021.