Kavalla-stipendier

Under året fördelar vi fem vistelsestipendier till Kavalla i Grekland. Fyra riktar sig till medlem som givit ut bok/böcker som finns på folk/skolbibliotek. Det femte stipendiet är öppet för alla SFF-medlemmar. Stipendiet består av två eller fyra veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem samt 4000 kr respektive 6000 kr för resa/uppehälle. Jury är Fotoförfattarsektionens styrelse. Beslutet kan inte överklagas.

Läs här vilka som fick stipendier 2019.

Nästa ansökningsperiod öppnar hösten 2019.

STIPENDIATER
Kavalla Foto: Eva Lie

Kavalla

Stort grattis till fotograferna Caroline Jensen, Urban Jörén, Kicki Lundgren, Erik Gustafsson och Johanna Wulff som får årets Kavalla-stipendier.