Kavalla-stipendier

Svenska Fotografers Förbund genom Fotoförfattarsektionen delar årligen ut sex stipendier till Kavalla i Grekland, varav fyra riktar sig till medlem i fotoförfattarna som givit ut bok/böcker som finns på folk/skolbibliotek. Det femte stipendiet är öppet för alla SFF-medlemmar. Det sjätte stipendiet är öppet för alla bokproducerande fotografer som givit ut bok/böcker som finns på folk/skolbibliotek oavsett medlemskap i förbundet eller ej. 

Stipendiet består av två veckors vistelse i Athen-stiftelsens gästhem samt ett resebidrag på 4 000 kr. Jury är styrelsen för Fotoförfattarsektionen inom SFF. Beslutet kan inte överklagas.
Om du får ett stipendium vill vi att du skickar in en reseberättelse med bilder senast 2 månader efter din vistelse.