Prisguiden

Vad kostar en bild och varför? Här nedan finns Svenska Fotografers Förbunds riktlinjer för olika typer av fotografiska uppdrag och försäljning av arkivbilder med mera. Våra prisrekommendationer grundar sig på årlig branschstatistik och senaste uppdatering gjordes i april 2022.

Kalkyl för offert
Timarvode
Kr / timme
Antal timmar
Kr / timme
-+
Timmar
Kr / timme
-+
Timmar
Kr / timme
-+
Timmar
Kr / timme
-+
Timmar
Kr
* t ex hyra av extra utrustning, rekvisita o dyl.
Kr / timme
Kr exkl. moms
Rådgivning i pris- och marknadsfrågor Foto: Märta Thisner
Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Telefon: 08 700 00 06 - Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00

E-post: radgivning@sfoto.se