Press- och yrkeslegitimation

Svenska Fotografers Förbund utfärdar två slags yrkeslegitimationer till sina medlemmar – yrkesfotograf- samt presslegitimation. Legitimationen är en svensk SIS-märkt identifikationshandling vilket innebär att den är en godkänd id-handling som kan användas som legitimation i Sverige.

Du måste logga in för att kunna ansöka om yrkesfotograflegitimation.

Du måste logga in för att kunna ansöka om presslegitimation.