Press- och yrkeslegitimation

Behöver du kunna legitimera dig som fotograf?

Press- och yrkeslegitimation

Foto: Cottonbro Studio

Som medlem kan du ansöka om både press- och yrkesfotograflegitimation, en service som få organisationer är berättigade att tillhandahålla. För att få presskort utfärdat måste du styrka att du arbetar minst 75 procent med fotojournalistik.  

Svenska Fotografers Förbund utfärdar två slags yrkeslegitimationer till sina medlemmar – yrkesfotograf- samt presslegitimation. Legitimationen är en svensk SIS-märkt identifikationshandling vilket innebär att den är en godkänd id-handling som kan användas som legitimation.

Du måste logga in för att kunna ansöka om yrkesfotograflegitimation.

Du måste logga in för att kunna ansöka om presslegitimation.