Press- och yrkeslegitimation

Svenska Fotografers Förbund utfärdar två slags yrkeslegitimationer till sina medlemmar – yrkesfotograf- samt presslegitimation. Legitimationerna kan beställas av medlemmar i SFF med undantag av assistenter/studerande.

Du måste logga in för att kunna ansöka om yrkesfotograflegitimation.

Du måste logga in för att kunna ansöka om presslegitimation.