Press- och yrkeslegitimation

Svenska Fotografers Förbund utfärdar två slags yrkeslegitimationer till sina medlemmar – yrkesfotograf- samt presslegitimation. Legitimationerna kan beställas av medlemmar i SFF med undantag av assistenter/studerande.

OBSERVERA att legitimationer inte utfärdas under sommaren mellan 14 juni till 31 augusti.

Du måste logga in för att kunna ansöka om yrkesfotograflegitimation.

Du måste logga in för att kunna ansöka om presslegitimation.