Press- och yrkeslegitimation

Som medlem i Svenska Fotografers Förbund kan du ansöka om både press- och yrkesfotograflegitimation. För att få presskort utfärdat måste du arbeta till minst 75 procent med fotojournalistik. 

Du måste logga in för att kunna ansöka om yrkesfotograflegitimation.

Du måste logga in för att kunna ansöka om presslegitimation.