Redaktion

Chefredaktör och ansvarig utgivare
jenny.morelli@sfoto.se

Teknikredaktör
Eva Teréz Gölin
et@profiler.nu

Art direction och layout
Anton Hull och Maria Loohufvud,
Pasadena Studio
hello@pasadenastudio.se