Redaktion

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Jenny Morelli

Teknikredaktör

Eva Teréz Gölin
et@profiler.nu

Art direction och layout

Anton Hull och Maria Loohufvud,
Pasadena Studio
hello@pasadenastudio.se