Redaktion

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Jenny Morelli
jenny.morelli@sfoto.se

Teknikredaktör

Stefan Ohlsson
stefan@profiler.nu

Art direction och layout

Anton Hull och Maria Loohufvud,
Pasadena Studio
hello@pasadenastudio.se