Redaktion

Redaktörer sommaren 2020
Maria Marteleur och Max Landergård
redaktionen@sfoto.se

Ansvarig utgivare
jenny.morelli@sfoto.se (semester till 31 augusti)

Teknikredaktör
Eva Teréz Gölin
et@profiler.nu

Art direction och layout
Anton Hull och Maria Loohufvud,
Pasadena Studio
hello@pasadenastudio.se