Huvudavtal och allmänna villkor Här laddar du ner avtalsmall för uppdragsfotografering och arkivbilder, samt allmänna villkor
Personuppgifter Här laddar du ner mallar för personbiträdesavtal och GDPR-policy
Modell och samtycke Här laddar du ner modellavtal och avtal för samtycke vid skolfotografering
Offert, faktura och orderbekräftelse Här laddar du ner mallar för fakturering, offerter och orderbekräftelse
Förlagsavtal Här laddar du ner mallar rörande avtal med tidningar och förlag
Byråavtal Här laddar du ner avtalsmallar för vissa särskilda bildanvändare som agent, reklambyrå, skivbolag, bildbyrå och vid fastighetsfotografering.
Fastighetsfotografering Här hittar du avtal för fotografering av fastighet
Retuschavtal Här laddar du ner avtalsmall för retuschuppdrag.
Porträttavtal Här laddar du ner samtyckesmallar och avtal för uppdrag där kunden är privatperson
Anställnings- och assistentavtal Här laddar du ner avtalsmallar för anställd fotograf och anställd eller uppdragsassistent
Förlikningsavtal Här laddar du ner avtalsmall för förlikningsuppgörelse angående otillåtet förfogande över fotografiska verk.
Avtal för offentlig upphandling Här laddar du ner avtalsmall och ramavtal för offentlig upphandling
Avtal för överlåtelse av samling Här laddar du ner avtal för överlåtelse av fotosamling till museum eller annan institution.
Utställningsavtal Här laddar du ner ramavtal, avtalsmallar och tariffer för utställning av fotografiska verk
Avtalsmallar på engelska Här laddar du ner avtalsmallar på engelska.