Kamera- och teknikförsäkring

KAMERA & TEKNIKFÖRSÄKRING
Bättre värderingsreglar
• Digitala kameror behåller nyanskaffningsvärde i 3 år
• Analog utrustning t ex gluggar etc behåller nyanskaffningsvärde i 5 år

Försäkra enkelt
• Välj att försäkra ett totalt värde på din utrustning eller lämna en specificerad lista över vad som skall försäkras.

Stöld ur bil
• Kan ersätta stöld ur låst bil. Om utrustningen ligger insynsskyddade i t ex bagagelucka och bilen är försedd med ett fungerande larm är självrisken låg med 1 000 kr, annars är självrisken 5 000 kr.

Låg självrisk
• Låg självrisk på 1 000 kr – exempel om iPhonen tappas i backen, då är det lönt att ta det på försäkringen med den låga självrisken.