Kamera- och teknikförsäkring

En utrustningsförsäkring anpassad till ditt yrke som fotograf som är enkel att teckna, att ange det totala försäkringsvärdet räcker. Försäkringen är inte bunden till dig personligen och täcker hyra eller lån av utrustning och nyinköp är automatiskt försäkrade. Du kan välja att teckna stationärt, inom Norden, Europa eller i hela världen. Läs mer:

Några extra bra utdrag ur försäkringen i korthet:

Bättre värderingsreglar
• Digitala kameror behåller nyanskaffningsvärde i 3 år
• Analog utrustning t ex gluggar etc behåller nyanskaffningsvärde i 5 år

Försäkra enkelt
• Välj att försäkra ett totalt värde på din utrustning eller lämna en specificerad lista över vad som skall försäkras.

Stöld ur bil
• Kan ersätta stöld ur låst bil. Om utrustningen ligger insynsskyddade i t ex bagagelucka och bilen är försedd med ett fungerande larm är självrisken låg med 1 000 kr, annars är självrisken 5 000 kr.

Låg självrisk
• Låg självrisk på 1 000 kr – exempel om iPhonen tappas i backen, då är det lönt att ta det på försäkringen med den låga självrisken.

Gefvert kundservice
För fri rådgivning, teckna försäkring, få mer information och fullständiga villkor, kontakta Gefvert kundservice.
Ring 08-440 54 40, mejla gefvert@soderbergpartners.se eller besök gefvert.se