abcdefefhsi
Förbundsnytt | 7 Sept 2020

Ny offertmall

Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare har gemensamt tagit fram en offertmall för att ge förutsättningar för en bra uppdragsprocess och underlätta för verksamma i branschen.

Ny offertmall

– I många fall är det inte ett långt avtal som behövs för att ett jobb ska dokumenteras. En offertmall med alla relevanta villkor är ofta det enda som krävs för att säkerställa vad ett jobb innebär och enkelt att skicka till kund direkt efter ett telefonsamtal, säger My Berggren, jurist på Svenska Tecknare.
Svenska Fotografers Förbunds jurist Thomas Riesler fortsätter:
Många som ringer till rådgivningen tycker att det är krångligt att ta fram ett avtal och presentera för kund. Vi har tagit fram en enkel offertmall som gör det enklare att snabbt få ner alla villkor skriftligt.

Offertmallen finns tillgänglig på webben för alla. Som medlem i Svenska Fotografers Förbund har du i inloggat läge även tillgång till fler mallar som du kan ha som utgångspunkt när du får ett uppdrag såsom GDPR-säkrade avtalsmallar för all typer av uppdrag såsom modellavtal, personuppgiftsbiträdesavtal, samtyckesmall vid skolfotografering, uppdragsavtal och många fler.