abcdefefhsi
Förmåner och rabatter | 1 Dec 2022 | SFF

Inkassotjänst

Har du kunder som inte betalar? 

Inkassotjänst

Foto: Pexels.com

Genom vårt samarbete med Intrum får du som medlem förmånliga villkor för de inkassotjänster som Intrum tillhandahåller. 

Du hittar kontaktuppgifter till Intrum i inloggat läge.