Kavalla

Fotoförfattarna delar årligen ut vistelsestipendier till Kavalla i Grekland. Sammanlagt delas sex stipendier i tre kategorier ut. Stipendiet består av två veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem och ett resebidrag på 5000 kr. Nästa ansökningsperiod öppnar hösten 2023. 

Kavalla Trädgården. Foto: Urban Jörén, Kavalla-stipendiat 2019.

Trädgården. Foto: Urban Jörén, Kavalla-stipendiat 2019.

Sammanlagt delas 6 stipendier i 3 kategorier ut:  

  1. Fyra stipendier delas ut till medlemmar i SFF/Fotoförfattarna som givit ut minst en bok. Boken ska vara försedd med ISBN-nummer och vara levererad till de sju svenska referensbiblioteken.
  2. Ett stipendium delas ut till medlem i SFF/Fotoförfattarna. Medlemmen behöver ej ha gett ut någon bok. 
  3. Ett stipendium är öppet för alla bokproducerande fotografer som givit ut minst en bok. Fotografen behöver ej vara medlem i SFF/Fotoförfattarna men ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige. Boken ska vara försedd med ISBN-nummer och vara levererad till de sju svenska referensbiblioteken. 

Sökande som ej fått stipendiet tidigare prioriteras av juryn.  

Stipendiet består av två veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem och ett resebidrag på 5000 kr.

Jury är styrelsen för Fotoförfattarsektionen inom SFF. Beslutet kan inte överklagas. Sökande som ej fått stipendiet tidigare prioriteras av juryn.

Om du får ett stipendium vill vi att du skickar in en reseberättelse med bilder senast 2 månader efter din vistelse.