Paris

Svenska institutet och Fotoförfattarna inom SFF samarbetar kring gästbostad i Paris. Stipendiet består av två veckors vistelse i en av Svenska Institutets gästlägenheter samt ett resebidrag på 5.000kr.

Paris I ett av rummen skymtas inredning av den svenska formgivaren Anna Kraitz. Foto: Raphaël Dautigny

I ett av rummen skymtas inredning av den svenska formgivaren Anna Kraitz. Foto: Raphaël Dautigny

Fotografer som är medlemmar i Fotoförfattarna inom SFF kan ansöka om två veckors vistelse i gästbostaden. Stipendiet består av två veckors vistelse i en av Svenska Institutets gästlägenheter och ett resebidrag på 5000 kr.

Sökande som ej fått stipendiet tidigare prioriteras av juryn.  

Jury är styrelsen för Fotoförfattarsektionen inom SFF. Beslutet kan inte överklagas. Sökande som ej fått stipendiet tidigare prioriteras av juryn.

Om du får ett stipendium vill vi att du skickar in en reseberättelse med bilder senast 2 månader efter din vistelse.

Ansökningsperiod:
22 mars – 21 april 2023 (för vistelse i november 2023)

Vistelseperiod:
Första två veckorna i november 2023