Paris

Svenska institutet och Fotoförfattarna inom SFF samarbetar kring gästbostad i Paris. Fotoförfattarna disponerar en av Svenska Institutets gästlägenheter under det två första veckorna i mars och de två första veckorna i november för att erbjuda en arbetsvistelse. Nästa ansökningsperiod öppnar under våren 2023 (avser vistelse i november 2023). 

Paris Svenska institutet i Paris, foto: Julien Bourgeois.

Svenska institutet i Paris, foto: Julien Bourgeois.

Stipendiet kan sökas två gånger per år och består av två veckors vistelse i en av Svenska Institutets gästlägenheter samt ett resebidrag på 5.000kr.

Fotografer som är medlemmar i Fotoförfattarna inom SFF kan ansöka om två veckors vistelse i gästbostaden.

Ansökningsperioder:
1 mars – 15 april 2022 (för vistelse i november 2022)
1 september – 15 oktober 2022 (för vistelse i mars 2023)

Vistelseperioder:
Första två veckorna i november 2022
Första två veckorna i mars 2023

Se kriterier här.