Fråga juristen | 26 Sept 2023 | Pia Janné

Äger mäklarbyrån mina bilder?

Fråga

Hej! Jag jobbar med en mäklarbyrå, utan skriftligt avtal. Mäklaren samarbetar med stajlister och låter dem använda bilderna i sin marknadsföring mot rabatterade tjänster. Men jag får inte mer betalt för det. Byrån säger att de äger bilderna och att de får göra så, stämmer det? /Sofi

Svar

Svar: Alla rättigheter ni inte avtalat om är kvar hos dig som upphovsperson. Det mäklarbyrån gör är alltså upphovsrättsintrång. Vid upphovsrättsintrång blir intrångsgöraren skyldig att betala skälig ersättning för användningen, dvs. vad mäklarbyrån skulle betala om ni hade avtalat om detta nyttjande, samt skadestånd. Upphovsrättsintrång kan även polisanmälas.