Fråga juristen | 30 Maj 2023 | Pia Janné

Ai och upphovsrätt?

Fråga

Hej! Jag använder Midjourney som ett verktyg när jag skapar bilder. Kan jag hävda upphovsrätt, ska jag skriva ut mitt namn under bilden? Vad gäller? /Fatima  

Svar

För upphovsrätt krävs att verket är resultatet av en upphovspersons eget personliga kreativa skapande. Endast fysiska personer kan få upphovsrättsligt skydd för sina verk. Djur och maskiner kan inte få upphovsrätt för det de tar fram. När man använder AI-verktyg för att skapa bilder är frågan om man får upphovsrätt till den bild som man har framställt med hjälp av verktyget. Då AI-system används av människor som tar avgörande kreativa beslut för skapandet så kan personen få upphovsrätt. Tänk på att när du använder digitala verktyg kan du avtalsrättsligt ha godkänt vissa användarvillkor som reglerar hur den framtagna bilden får användas, detta gäller inte bara verktyg för generativ AI. Kolla alltid upp användarvillkoren.