Fråga juristen | 30 Nov 2021 | Thomas Riesler

Andras konstverk?

Fråga

Hej! Jag har hört att det finns en lag som säger att om en konstbild tar upp en viss procentandel av ett fotografi så har konstbilden ingen upphovsrätt. Exempel: På ett foto finns en soffa med ett konstfoto över soffan och i förgrunden ligger en matta. Konstfotot upptar mindre än en fjärdedel av själva fotot. Vad gäller för upphovsrätt för ett konstfoto som bara är en del i ett annat fotografi? /Claude

Svar

SVAR: Det är ingen egen lag, men lagrummet du syftar på återfinner du i 20 a § upphovsrättslagen. Det kallas även ”bild-i-bild”-undantaget. Det finns upphovsrätt till konstbilden men i just detta fall är den inskränkt för upphovspersonen till den använda bildens nackdel. Det krävs alltså inget tillstånd från upphovspersonen till den använda bilden, men som användare av konstbilden på detta sätt måste du ange vem som är upphovsperson till den använda bilden. Det finns inte någon specifik procentandel som ett annat verk får vara representerat i ditt verk enligt detta undantag. För fotografi gäller att den andre upphovspersonens verk ska ”förekomma i bakgrunden av eller annars ingå som en oväsentlig del av en bild”, dvs. ditt fotografi. Rent praktiskt ska den andres verk fungera mer som rekvisita i ditt fotografi än som en självständig, betydelsebärande enhet.