Fråga juristen | 20 Mars 2014 | Thomas Riesler

Ändring i bild?

Fråga

Hej!Min kund har ändrat i en av mina gruppbilder som jag tog på beställning från ”alla på en rad” till ”hälften på två rader”. Är detta tillåtet? /Stefan

Svar

Utgångspunkten är att du som fotograf har bestämmanderätt över hur dina fotografier får bearbetas eller ändras. Om ni inte i avtal möjliggjort för kunden att få göra en sådan ändring så är denna ändring inte tillåten. För att undgå osäkerhet om vad kunden får och inte får göra rekommenderar jag att du i dina till dina avtal skickar med SFF:s rekommenderade allmänna villkor (se https://www.sfoto.se/wp-content/uploads/2010/09/sff_rek_allmanna_villkor_.pdf). Av dessa framgår bl. a. att fotografens medgivande krävs för ändring och bearbetning, men även reglering om vad som gäller vid utebliven namnangivelse, skadestånd m.m. som är bra att ha reglerat i samband med att avtal ingås.