Juridik | 26 Jan 2023 | SFF

Att tänka på gällande avtal och arvode

Fråga

Vad är viktigt att tänka på gällande avtal och arvode?

Svar

1. Gör inte upp med kunden direkt vid förfrågan utan be att få återkomma med en offert. Använd gärna vår offertmall som du hittar under inloggat läge på medlemssidorna. 

2. Se till att ta betalt för din erfarenhet, förhandla alltid. Kontrollera Prisguiden gällande lägsta rekommenderade arvodesnivå för det specifika uppdraget eller arkivbilderna som förfrågan gäller. Ring gärna vår prisrådgivning för ytterligare stöd. Kom ihåg att arvodet inte bara ska täcka din lön utan kringkostnader såsom utrusning, studio, resor, försäkringar osv.

3. Tänk på att upphovsrätten är ditt kapital och upphovsrätten ska respekteras. Fr o m 1 januari 2023 gäller en ny upphovsrättslag i Sverige som stärker din rätt att få skäligt betalt. Se till att arvordet är rimligt i förhållande till nyttjandet av bilden vad gäller användningsområden (digitalt och analogt) samt tiden för användningen. Kom också ihåg din rätt att få ditt namn utsatt när bilden offentliggörs.

4. När du fått acceptans på din offert, förekom gärna beställaren genom att be om att få skicka ett eget avtalsförslag enligt våra rekommendationer. Upprätta helst ett skriftligt avtal, men en offert kan fungera utmärkt som avtalshandling – förutsatt att motparten accepterar den.

5. Använd gärna våra avtalsmallar. Om du väljer att träffa överenskommelsen genom acceptans på din offert, använd gärna våra allmänna villkor som du kan hänvisa till.

6. Säkerställ i avtalet att nyttjandet stämmer med vad du kommit överens om med kunden samt att det inte lagts till något arbete som du inte räknat in i ditt arvode. För ett bredare nyttjande eller ett tilläggsarbete ska du ha extra betalt. Se också till att avtalet reglerar vad som gäller om kunden ställer in uppdraget. Om du kör med acceptens på offert som avtalshandling, säkerställ att din offert täcker ovan och att du får en ren acceptans dvs att inte kunden svarar ”ja, men…” och radar upp ett antal justeringar.

7. Moms (25%) ska alltid läggas på bruttoarvodet. Detta gäller alla yrkesverksamma och inte enbart fotografer med eget bolag. Om beställaren inte betalar moms blir du betalningsskyldig till Skatteverket ändå.

8. Påbörja inte ett arbete eller leverans av befintliga bilder förrän du erhållit ett undertecknat avtal eller skriftlig accept på din offert.

9. Du hittar våra offertmallar och avtalsmallar i inloggat läge på sfoto.se, där hittar du även mallar för t ex faktura, modellavtal och ramavtal såsom MU-avtalet. Känner du dig osäker på någon avtalsfråga kontakta gärna vår upphovsrättsliga juridiska rådgivning för stöd. 

*Men måste jag verkligen ha ett skriftligt avtal? En bindande överenskommelse kan komma till stånd på olika sätt. Huvudregeln är att det ska finnas ett erbjudande om att göra något, ”anbud”, och ett svar som överensstämmer med erbjudandet, ”accept”. Det skriftliga avtalet är viktigt främst som bevis om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter – det visar att parterna har en överenskommelse och vad denna överenskommelse går ut på. Rubriceringen på ett skriftligt avtal är oviktig, det måste alltså inte heta ”avtal”. En offert kan alltså fungera utmärkt som avtalshandling, förutsatt att motparten accepterar den. Likaså en orderbekräftelse.

Däremot är det svårare att se en faktura som en avtalshandling då en faktura är ett ensidigt upprättat dokument och inget som parterna kan anses ha kommit överens om.