Fråga juristen | 1 Sept 2011 | Niklas Briselius

Byline – vad gäller?

Fråga

Hej! Jag har påtalat en utelämnad byline för en kund, men de säger att min bild inte är ett fotografiskt verk utan en bild då den inte är originell och att jag därför inte har rätt att bli namngiven. Oavsett om det är ett verk eller en bild, har jag inte rätt att få mitt namn utsatt? /Torbjörn

Svar

Fotografiska verk är skyddade av upphovsrätt och likställda med andra verk såsom litterära verk och filmverk. Fotografiska bilder är också skyddade av upphovsrättslagen men i en något mer begränsad omfattning. För att ett fotografi ska kallas för fotografiskt verk krävs det att två fotografer, oberoende av varandra, vid ungefär samma tidpunkt inte har skapat likadana fotografier. Om det har skett är fotografierna inte fotografiska verk utan fotografiska bilder. I ditt konkreta fall som rör den s.k. ideella rätten har det dock ingen betydelse. Du som fotograf har rätt att bli namngiven och en rätt att motsätta dig kränkande behandling av fotografiet.