Fråga juristen | 2 Sept 2013 | Thomas Riesler

En person har tagit en bild som ser likadan ut som min- vad göra?

Fråga

Hej! En person har tagit en bild som ser likadan ut som min. Den har samma bildmässiga innehåll, skuggorna går åt samma håll. Jag tror att den till och med är tagen på samma plats. Är detta ok? /Mahmud

Svar

Utgångspunkten är att om det inte rör sig om en exakt kopia av ditt fotografi så är det tillåtet. Upphovsrätten skyddar ju endast det faktiska utförandet av din idé, men inte idén i sig. Det är exempelvis därför som vem som helst får rita en superhjälte i blå kläder och röd slängkappa som har ett emblem på bröstet. Men när om man kallar sin hjälte Superman eller Stålmannen, ger honom ett S som bröstemblem etc. har man överträtt vad som är acceptabelt upphovsrättsligt. Men att kalla honom Ultra och ge honom begränsade superkrafter skulle kunna fungera.

Som vanligt måste man göra en samlad bedömning av alla ingående parametrar innan man klart kan konstatera att ett upphovsrättsligt intrång har begåtts. Av denna anledning går jag inte djupare i frågan här. Om bilden som denne person tagit är tagen vid samma tillfälle och personen stod bredvid dig kan det vara så att bilden faktiskt inte har upphovsrättsligt skydd. Detta pga det s k dubbelskapandekriteriet. Detta innebär att om en upphovsman oberoende av en annan skapat samma verk så är detta inte ett utflöde av den unicitet och originalitet som förutsätts för att ett verk ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Om bilden i stället skapats genom att denne person ställt upp ett antal människor i samma poser och positioner som du på din bild, tagit bilden under samma ljusförutsättningar och på samma plats etc är detta ändå tillåtet upphovsrättsligt. Och anledningen är att upphovsrätten inte skyddar idén utan det faktiska utförandet av den. Och du och den andra personen har utfört idén, visserligen snarlikt, men sannolikt inte helt identiskt då det förmodligen går att hitta element i din bild som inte återfinns i den andra personens och vice versa.