Fråga juristen | 11 Aug 2012 | Niklas Briselius

Får jag lägga ut mina bilder på Facebook som reklam?

Fråga

Hej! På sistone har jag fotograferat en del personer och skulle nu vilja lägga upp dessa som exempelbilder på Facebook. Behöver jag ha godkännande från de avbildade? Hälsningar Fredrik

Svar

Hej Fredrik! Syftet med att lägga upp bilderna är att göra reklam för din fotografiska verksamhet. Enligt lagen om namn och bild i reklam behöver du inhämta samtycke från de avbildade personerna. Lagen omfattar levande och identifierbara personer. Ibland behöver man göra en bedömning av om den avbildade är identifierbar. I ditt fall uppfattar jag att de avbildade personerna är identifierbara och du behöver då inhämta samtycke för att få lägga upp bilderna. Det finns inget formkrav för hur samtycke ska komma till uttryck, men eftersom samtycket ska vara aktivt där man ska förstå vad man samtycker till är sff:s rekommendation att man inhämtar de samtycken som behövs skriftligen. Använd gärna de mallar för modellrelease som du hittar på sfoto.se.