Fråga juristen | 3 Mars 2023 | Pia Janné

Klickmagnet- mer pengar?

Fråga

Min bild som jag sålde billigt till en kund blev en klickmagnet. Kan jag be kunden om mer pengar? /Hanna

Svar

Med de nya ändringarna i upphovsrättslagen som trädde i kraft den 1 januari 2023 har fotografer fått en utökad och starkare rätt till skälig ersättning för sina bilder. En rätt till ytterligare skälig ersättning kan göras gällande i efterhand, men inom tjugo år från det att avtalet ingicks. Det gäller ifall en bild t.ex. visat sig bli en klickmagnet och därigenom gett förvärvaren mer intäkter än som från början kunnat förutses. Det räcker inte att bilden använts mer än förväntat utan att den gett större intäkter för förvärvaren än förväntat och som medför att fotografens ersättning blivit oproportionerligt låg. Lagen är ny och några vägledande fall från domstolen finns fortfarande inte. En jämförelse ska göras med ersättningar som utbetalas i branschen. Alla omständigheter i det enskilda fallet har betydelse för frågan om vad som utgör ytterligare skälig ersättning. Allmänna bestämmelser om preskription och s.k. preklusion gäller även i dessa fall.