Fråga juristen | 1 Mars 2022 | SFF

Metadata och lagen?

Fråga

Hej! I den digitala produktionen hos kunderna/deras leverantörer så går bildernas metadata ofta förlorad. Mitt namn som fotograf går inte att se och bilderna blir inte sökbara. Vad säger copyright-lagen om detta? Vad finns att göra för att kunderna ska inse att det här är en bra sak att respektera? /Kimmo

Svar

SVAR: Metadata som läggs in i bilderna är juridiskt sett att betrakta som elektronisk information om rättighetsförvaltning avseende ett upphovsrättsligt skyddat verk.

Av 52 g § upphovsrättslagen framgår att man inte får avlägsna elektronisk information om rättighetsförvaltning avseende ett upphovsrättsligt skyddat verk. Bryter man uppsåtligen eller av grov oaktsamhet mot denna paragraf kan man enligt 57 b § samma lag dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Lite hårt men tydligt uttryckt: Om dina kunder inte vill bryta mot upphovsrättslagen och riskera straff så ska de inte avlägsna denna typ av information.