Fråga juristen | 3 Mars 2023

Mitt namn syns inte vid bilden- vad göra?

Fråga

Mitt namn anges inte bredvid bilden som publicerats på en webbplats. Hur ska jag agera? /Tom

Svar

Den ideella upphovsrätten innebär att upphovspersonen har rätt att bli namngiven om man gör ett verk tillgängligt för allmänheten eller då verket framställs. Detta gäller i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Det ska också finnas en respekt för verket; man får inte ändra det eller kränka upphovspersonen. Vad som är ”god sed” beror på vad det är för verk det är fråga om och var eller hur det framförs och vad det finns för sedvana på området. Ytterst är det upp till domstolen att avgöra vad som är sedvana på området. Enligt huvudregeln ska fotografen alltid namnges. Ifall så inte sker i den omfattning och på så sätt som god sed kräver, är det en handling som är skadeståndsgrundande. Kontakta den som publicerat din bild utan att namnge dig och kräv att ditt namn ska publiceras i anslutning till bilden.