Fråga juristen | 23 Mars 2020 | SFF

Vad gäller om »property release«?

Fråga

Jag ska lämna in bilder till en internationell bildbank. Deras krav är att igenkänningsbara byggnader ska ha en »property release«. Vad gäller för kända byggnader här i Sverige? Vad gäller utomlands? /Anders

Svar

Det finns ingen skyldighet enligt svensk rätt att fråga den person som äger en sak om tillstånd för att få använda ett fotografi som föreställer denna. I Sverige behövs alltså ingen property release för att få fotografera byggnader – varken offentliga eller privata. I andra länder är det dock relativt vanligt förekommande, så hör efter med respektive lands ambassad eller konsulat om vad som gäller.