Fråga juristen | 25 Aug 2022 | Thomas Riesler

Visa tavlor i presentation?

Fråga

Jag har läst att om man köper en tavla så är det fritt fram att visa den för andra. Då borde det vara ok att visa upp den i en powerpointpresentation för kursdeltagare som köpt in kursen. Stämmer det? /Lina

Svar

Den upphovsrättsliga lagstiftningen gör skillnad mellan begreppen framföra, överföra och visa ett exemplar av ett verk, exempelvis en tavla. Alla dessa begrepp kallas tillsammans att göra verket tillgängligt för allmänheten. Även försäljning, uthyrning, utlåning eller annan spridning till allmänheten faller under detta sammanfattande begrepp.

Visning handlar om att presentera den fysiska produkten tavlan på samma ställe som betraktaren finns på och utan något tekniskt hjälpmedel, exempelvis i ett galleri. Då visas det fysiska exemplaret upp. Ett exemplar av tavlan i digital form kan alltså inte ”visas” upphovsrättsligt utan det handlar då om något av alternativen framförande eller överförande.

Om du vill använda tavlan i en presentation som man kan ta del av på en skärm eller projektion på samma ställe som åskådarna befinner sig handlar det i stället om framförande av verket, ungefär som när livemusik som framförs på en festival. Om åskådarna till presentationen kan ta del av den via internet är det fråga om överföring till allmänheten.

Det du vill göra är att framföra tavlan för allmänheten. För att få göra detta krävs rättighetshavarens, dvs. konstnärens tillstånd. Det räcker alltså inte heller med tavlans ägares tillstånd eftersom upphovsrätten inte följer med bara för att man förvärvar ett exemplar. Upphovsrätten kvarstannar alltid hos konstnären om denne inte överlåtit den särskilt. Det bästa att göra är alltså att fråga upphovspersonen om tillstånd för den användning du vill göra.