Gesällbrev

Hos Svenska Fotografers Förbund kan du ansöka om gesällbrev en gång per år. Nästa ansökningsperiod infaller våren 2024.  

Gesällbrev

Peter Östergren, Erika Petersdotter, Göran Ekeberg, Rose-Marie Borgström och Johan Gunséus tar emot sina gesällbrev 2017. Foto: Ludvig Borgström

Vem kan ansöka om gesällbrev?
Du ska vara verksam fotograf och inneha relevanta kunskaper samt ha erfarenhet från fotografyrket med minst tre verksamma år, varav två år får räknas från fotografutbildning.
Gesällprov kan avläggas efter minst 4500 timmars dokumenterad utbildning/erfarenhet i yrket eller motsvarande av branschen validerade kunskaper. Av det totala antalet timmar skall minst 1760 timmar vara som yrkesverksam.

Bedömningen sker en gång per år av Fotografernas Yrkesnämnd (FYN). Prövningen består av; inskickade arbetsprover, en skriftlig presentation av bildmaterialet eller en video (inspelning med en smartphone är ok) och ett skriftligt teknikteoriprov. Provet skickas in digitalt enligt instruktioner från SFF:s kansli. Provmaterial och instruktioner får du efter att du skickat in ansökan och betalat provavgiften.

Så här går det till: 

  1. Du anmäler dig via formuläret nedan senast den 23 april. Dina anmälan granskas och godkänns den får du en faktura på provavgiften.  
  2. När du betalat fakturan får du en länk till det digitala provet som skickas ut den 3 maj. Du har sedan till den 13 maj på dig att fullfölja provet.
  3. Du får provsvaret på teoridelen direkt på skärmen i samband med att du lämnat in dina svar. Arbetsproverna bedöms manuellt och du får återkoppling på dessa senast den 23 maj. Den sammanvägda bedömningen ger godkänt betyg eller komplettering. 
  4. Blir du godkänd får du ett intyg av Fotografernas Yrkesnämnd som du sedan skickar in till Sveriges Hantverksråd för att få ut ditt gesällbrev. I det fallet Fotografernas Yrkesnämnd ser brister i provet kan de begära in en komplettering för att uppnå godkänt provresultat.* 

*Om du blir underkänd trots komplettering eller lämnar in din komplettering efter deadline måste du göra om provet på nytt genom en ny ansökan samt betalning av provavgift. Detta kan du göra under nästa avsökningsperiod som infaller 2024. 

Läs Hantverksrådets bestämmelser för Fotografyrket samt information om prov och bedömning här.

Vad det kostar:  

  • Medlem i SFF: 2000:- + moms
  • Icke medlem: 4000:- + moms
  • En kostnad på 700:- + moms tillkommer från Sveriges Hantverksråd för utfärdande av gesällbrevet.
  • Avgiften betalas via faktura som skickas ut efter att SFF har tagit emot och granskat anmälan. 

Vill du bli medlem i SFF så hittar du mer information om ansökan här.

Gesällprovet är ett samarbete mellan Svenska Fotografers Förbund, Sveriges Hantverksråd och Fotografernas Yrkesnämnd (FYN).

Nästa ansökningsperiod infaller under 2024, men du kan redan nu skicka en intresseanmälan till Tuana Fridén via info@tuana.se