Intrum

Intrum är Europas ledande koncern inom kredithantering och med lokala kontor över hela världen hanteras alla inkassoärenden lokalt och anpassas efter respektive lands gällande lagstiftning och normer. Din kontakt sker dock bara med din handläggare i Sverige, som sköter all kontakt med de lokala ombuden, oavsett i vilket land fordringen inkasseras. Här är prislistan
Vissa avgifter kan tillkomma, hör med kontaktpersonen på Intrum om detta.

För att komma igång med tjänsten eller för att få ytterligare information kontaktar ni:

Kasper Johansson
Direkt: +46 31 61 69 00
Mobil: +46 73 314 07 71

intrum.se

Obs! Om du och din kund inte är eniga om att fakturan ska betalas, kontakta SFF:s jurist i första hand: jurist@sfoto.se. Även Intrum kan erbjuda juridisk hjälp men, till skillnad från den du får gratis från förbundet genom ditt medlemskap, debiteras den enligt Intrums gällande prislista.