Fotobokspriset

Nu är anmälan till Svenska Fotobokspriset 2019 öppen! Den hittar du här nedan. Sista ansökningsdag och inlämningsdag är 31 december 2018. Priset delas ut fredagen den 5 april i Stockholm och mer information om dagen kommer. 

Fotobokspriset

Svenska Fotobokspriset instiftades 1996 av Fotoförfattarsektionen inom Svenska Fotografers Förbund för att uppmärksamma och stimulera kvalitativ fotoboksutgivning. Vinnande bok erhåller ett stipendium om 60 000 kr och övriga nominerade 10 000 kr var.

Kriterier för att kunna söka Svenska Fotobokspriset:

Vem kan söka priset?
• Boken ska vara utgiven under de två senaste kalenderåren och inte nominerad tidigare.
• Upphovspersonen ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.
• Priset ges endast till nu levande fotografer.
• Boken ska vara tryckt och försedd med ISBN-nummer.
• Pliktexemplar av boken ska skickas till de sju svenska referensbiblioteken. Mer info här.
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna eller jurymedlem får inte söka priset, men kan lämna in
böcker utom tävlan.
Ett exemplar av boken skickas med företagspost eller budas till:
Svenska Fotografers Förbund
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Märk: Fotobokspriset. Du kan även lämna in den personligen till oss, tänk då på att kansliet har julstängt 22 dec – 7 jan.

Sammansättning av jury och kriterier för jurybedömning:
• I centrum för priset står det egna fotografiska författarskapet. 
• Böckerna bedöms efter innehållets idé och genomförande. 
• Det ska finnas en korrespondens mellan den fotografiska gestaltningen och bokens form. 
• Bokens och innehållets kvalitet liksom fotografiernas verkshöjd och originalitet ska tillmätas stor vikt.
• Juryn består av max 5 personer som har en bred kompetens och erfarenhet av arbete med
fotografiska projekt, författarskap och bokproduktion. 
• Juryn utses av styrelsen för Fotoförfattarna.

Inlämning kostar 200kr inkl moms för icke Fotoförfattarmedlemmar (medlemskap i Fotoförfattarna kostar 170kr/år utöver SFFs medlemsavgift).
Betala in 200 kr (ink moms) till BankGiro 274-9075. Märk betalningen: Fotobokspriset + ditt namn.

Svenska Fotobokspriset 2019

 • Accepterade filtyper: pdf.
  Max 500 tecken med blanksteg.
 • Accepterade filtyper: jpg.
  Bild på bokens omslag (tagen rakt framifrån med vit bakgrund eller frilagd). Minst 2MB stor:
 • Accepterade filtyper: jpg.
  Valfri bild ur bok
 • Accepterade filtyper: jpg.
  Valfri bild ur bok
 • Valfri bild ur bok
  Jag intygar att tryckeriet har skickat in pliktexemplar till referensbiblioteken alternativt att jag själv har gjort det. Om boken är tryckt utanför Sverige måste du själv skicka in pliktexemplar. Mer information om vad detta är finns i kriterierna ovan.