Välkommen att besöka vårt bibliotek!

När vi sammanställde förbundets  arkiv genomförde vi även ett arbete med alla fotografiska böcker som förbundet har i sin ägo. Fotoförfattarnas vill att samlingen ska tillgängliggöras för forskare, medlemmar och en fotoboksintresserad allmänhet. 

Välkommen att besöka vårt bibliotek!

Foto: Felicia Gränd

Genom förbundets historia har en stor samling fotoböcker kommit i vår ägo, många del under slutet av 1900-talet tack vare det dedikerade arbete som Fotoförfattarsektionen bedrivit.

Under 1970-talet skänktes en samling böcker och tidskrifter till Fotografiska museet, men biblioteket har av naturliga skäl fortsatt växa – inte minst sedan instiftandet av Svenska Fotobokspriset 1996. Bibliotekets innehåll är idag fokuserat på konstnärligt och hantverksmässigt medvetet hållna fotoböcker, ofta i små upplagor, och domineras av utgivning under 1990-2000-talet. Mer än 1100 titlar har nu registrerats och fysiskt satts i ordning. 

Syftet med inventeringen har också varit att tillgängliggöra boksamlingen för förbundets medlemmar, men även forskare. Biblioteket finns på kansliet på Artillerigatan 6 i Stockholm och kan besökas under kontorstid, efter överenskommelse.