Vad vi gör

Vår verksamhet innefattar allt från rådgivning i pris- och upphovsrättsfrågor, teknisk support, remissvar till avancerade utbildningar och riktlinjer för hur branschen ska hantera digitala bilder. Våra målgrupper är främst våra medlemmar men även bildköpare, beslutsfattare, media och allmänheten.

SFF är remissinstans för lagförslag som rör fotografer och bildmedia och representerar kåren i olika samarbetsnämnder och stipendiesammanhang.

SFF bevakar fotografernas upphovsrätt genom remisser, opinionsbildning och samarbete med andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och Europa, och tecknar kollektiva avtal på områden som ligger utanför den enskilde fotografens kontroll – som biblioteksersättning, utställningsersättning, avtal om kopiering i skolor och vidaresändning av television i kabel. Avtal som dessa balanserar upphovsrättslagens inskränkningar och ger fotograferna betalt när bilderna används.

Förutom att bevaka fotografernas upphovsrätt bevakar SFF fotografernas kultur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska intressen. I KLYS (konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) sker SFF:s övergripande yrkespolitiska arbete. Genom våra representanter i Konstnärsnämnden, Författarfonden och Bildkonstnärsfonden bevakas fotografen och fotografins plats i dessa sammanhang.