Vad vi gör

Vår verksamhet innefattar allt från rådgivning i pris- och marknadsfrågor, företagarfrågor och upphovsrättsfrågor, inspirationsföreläsningar och omvärldsbevakning, till opinionsbildning, utrednings- och remissarbete. Vår främsta målgrupp är våra medlemmar och den fotografiska yrkeskåren i stort, men även bildköpare, beslutsfattare, media och en fotointresserad allmänheten.

SFF är remissinstans för lagförslag som rör fotografer och bildmedia och representerar kåren i olika samarbetsnämnder och stipendiesammanhang.

SFF tecknar kollektiva avtal på områden som ligger utanför den enskilde fotografens kontroll – som biblioteksersättning, utställningsersättning, avtal om kopiering i skolor och vidaresändning av television i kabel. Avtal som dessa balanserar upphovsrättslagens inskränkningar och ger fotograferna betalt när bilderna används.

SFF bevakar fotografernas upphovsrätt genom remisser, opinionsbildning och samarbete med andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och Europa. Förutom att bevaka fotografernas upphovsrätt bevakar SFF fotografernas kultur-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiska intressen. I KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) sker SFF:s övergripande yrkespolitiska arbete. Genom våra representanter i Konstnärsnämnden, Författarfonden och Bildkonstnärsfonden bevakas fotografen och fotografins plats i dessa sammanhang.

SFF startades 1895 och är därmed en av Sveriges äldsta branschorganisationer. Syftet med förbundet är och var att främja utvecklingen av fotografin och bevaka och befordra fotografin och dess utövares intressen i Sverige.

Med dagens ca 1800 medlemmar är SFF det största fotografförbundet i Norden. 

Utöver förbundsstyrelsen finns en sektionsstyrelse för fotoförfattarsektionen som arbetar med frågor relaterade till fotoboksutgivning. Fotoförfattarsektionen inom SFF ansvarar också för Svenska Fotobokspriset som hålls årligen.