Om det är dags att anställa

De flesta som jobbar med fotografi av olika slag driver sin verksamhet som enpersonsföretag. Men om din verksamhet börjar växa kan det vara läge att anställa. Här berättar vi om hur du går till väga och vad som är viktigt att tänka på när du blir arbetsgivare.

Registrera hos Skatteverket
Om du har enskild firma och ska anställa din första medarbetare så måste du samtidigt registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Om du har aktiebolag som du tar ut lön från så ska ditt bolag redan vara registrerat som arbetsgivare hos Skatteverket. Då behöver du inte göra någon ytterligare registrering för att ta in fler anställda.

Skyldigheter som arbetsgivare
Som arbetsgivare har du en skyldighet att lämna in uppgifter och betala in skatt och avgifter för både din verksamhet och dina anställda. Varje månad ska du redovisa uppgifter om utbetalda löner och förmåner, avdragen inkomstskatt samt arbetsgivaravgifter.

Anställningsformer
Se till att det finns ett skriftligt anställningsavtal där det står vilken lön, eventuella förmåner eller andra ersättningar den anställda ska få. Det ska också stå vilken anställningsform som gäller: tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.

En tillsvidareanställning löper på fram till dess att du säger upp anställningen eller den anställda säger upp sig själv. Uppsägningstiden kan variera och regleras genom lagen om anställningsskydd, LAS.

En tidsbegränsad anställning har bestämda start- och slutdatum, och upphör automatiskt efter det. Det går att ha anställda på deltid i såväl tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar.

Provanställning är ytterligare en möjlighet. Den får pågå i högst sex månader, och syftet ska vara att just prova om medarbetare och arbetsgivare fungerar bra ihop. Provanställningen kan sägas upp närsomhelst, men har den inte sagts upp så ska den övergå till en tillsvidareanställning när den tar slut.

Försäkringar
Du måste inte teckna försäkring för dina anställda, men Företagarna rekommenderar att du åtminstone tecknar en arbetsskadeförsäkring. På det sättet är du som arbetsgivare skyddad mot krav vid e eventuell arbetsskada.

Avregistrera hos Skatteverket
Om situationen ändras så att det inte längre finns några anställda i verksamheten så ska du avregistreras som arbetsgivare. Det är viktigt att dina uppgifter är korrekta hos Skatteverket. Därför är det bättre att avregistreras som arbetsgivare så snart du inte har anställda och registrera dig som arbetsgivare på nytt om du skulle behöva.

Företagarguiden

Tillbaka till Företagarguidens första sida. Läs mer

Företagarna har en arbetsgivarhandbok för premiummedlemmar. Läs mer
Information om att anställa personal finns på på Verksamt.se. Läs mer
Här kan du räkna ut kostnaden för en anställd. Läs mer
På Skatteverket finns information om arbetsgivarregistrering. Läs mer

Illustration: Madelen Lindgren