När du vill skaffa en lokal

När du driver eget företag kan det vara aktuellt att skaffa en lokal i form av en studio eller mörkrum. Här är några saker att tänka på när du skriver hyresavtal.

 

Hyresavtal
Ett hyresavtal kan vara såväl muntligt som skriftligt, men ett skriftligt är förstås att föredra. Hyresavtalet bör bland annat innehålla uppgifter om:

• Lokalens adress och omfattning, t ex yta, p-plats med mera
• Vilken verksamhet som ska bedrivas
• Kontraktstid, t ex en viss bestämd tid eller tills vidare
• Uppsägningstid
• Förlängningstid, dvs den tid avtalet förlängs på om det inte sägs upp
• Hyrans storlek och eventuella tillägg, t ex kostnad för el
• Betalningsvillkor
• Vem som är ansvarig för underhåll, tillstånd och olika funktioner i lokalen

Tänk på att skriva in vad som gäller när en hyresgäst står för reparationer och förbättringsarbeten, det vill säga hur det ska påverka hyran eller eventuell återbetalning vid flytt från lokalen.

Avtalstid
Om inget annat har avtalats så gäller ett hyresavtal tills vidare, och måste aktivt sägas upp för att upphöra att gälla. Även ett tidsbestämt avtal måste aktivt sägas upp om det har varat i mer än 9 månader. Uppsägningstiden för lokaler är 9 månader i båda fallen.

Lokalhyresgäster har dessutom ett så kallat indirekt besittningsskydd, vilket innebär att hyresgästen har rätt till ekonomisk ersättning om den måste flytta på grund av att oskäliga krav från hyresvärden vid en villkorsändring eller om uppsägningen är obefogad. Men hyresvärden kan i vissa fall säga upp hyresavtalet utan att bli ersättningsskyldig, bland annat när fastigheten ska rivas eller byggas om och hyresvärden erbjuder annan godtagbar lokal där hyresgästen kan bedriva sin verksamhet.

Hyra ut del av lokal
Om du hyr en större lokal än vad du behöver för egen del kan du hyra ut en del av den, utan att behöva be om tillstånd från hyresvärden. Men den avtalade verksamheten som ska bedrivas i lokalen inte får ändras. En hyresvärd kan be dig att säga upp en hyresgäst om det till exempel blir störningar eller ändrad användning av lokalen.

Det är också viktigt att tänka på att få med hyrestid och uppsägningstid i hyresavtalet mellan dig och din hyresgäst så att det följer ditt eget hyresavtal.  Om du hyr ut del av din lokal på bestämd tid får uppsägningstiden inte vara kortare än: en vecka om hyrestiden är mellan två veckor och tre månader, tre månader om hyrestiden är mellan tre och nio månader, nio månader om hyrestiden är längre än nio månader.

I hyresavtalet är det viktigt att reglera vad som ska ingå i uthyrningen, exempelvis städning, bredband, värme, vatten, tillgång till kök med mera. Hur mycket som ska betalas i hyra, när och hur betalning ska ske samt villkor för du ska dela på lokalen med din hyresgäst är det bra att även införa en sekretessbestämmelse i hyresavtalet. Om du ska hyra ut hela lokalen i andra hand så behövs alltid hyresvärdens tillstånd.

Göra ändringar i lokalen
Kontakta hyresvärden om du vill göra ändringar i lokalen. Ta reda på om hyresvärden kan tänka sig att stå för renoveringen och om du behöver bygglov. Kontakta även ditt försäkringsbolag och ta reda på vad de ställer för krav på lokalen för att försäkra den.

Företagarguiden

Tillbaka till Företagarguidens första sida. Läs mer

Mer information finns i Företagarnas handbok om att hyra lokal. Läs mer

Illustration: Madelen Lindgren