Bokföring och redovisning

Med en ordnad bokföring sparar du både tid, pengar och onödigt arbete. Du kan antingen sköta det själv eller anlita en revisor som hjälper dig. 

 

Löpande bokföring
Du är skyldig att bokföra alla affärshändelser i ditt företag. Med affärshändelse menas alla händelser som påverkar ekonomin i verksamheten – en förändring av en tillgång eller skuld eller en åtgärd som orsakar en kostnad eller ger en intäkt.

Om du ska hantera den löpande bokföringen själv eller anlita hjälp beror på hur mycket tid du har att avsätta för arbetet och hur mycket du kan om bokföring. Tänk på att även om du tar in hjälp av till exempel en redovisningskonsult som sköter bokföringen åt dig, så måste du förstå den. För det är alltid du som är ansvarig.

Digitala tjänster
Det finns ett flertal olika etablerade leverantörer av program för bokföring, och de flesta kan fungera som helhetslösningar med fakturering, stöd för att skicka in din årsredovisning digitalt och kopplingar till din bank. Det är viktigt att bokföringen görs på ett varaktigt sätt, så att det inte kan raderas i efterhand. Det innebär att du inte ska använda ett vanligt kalkylprogram.

Arkivering
Enligt bokföringslagen måste du arkivera din bokföring i sju år. Det gäller även affärsdokument som offerter, orderbekräftelser, fakturor och betalningspåminnelser.

Bokslut och årsredovisning
När du bedriver näringsverksamhet är du skyldig att upprätta ett bokslut vid räkenskapsårets slut, det vill säga en sammanställning av företagets bokföring. Ett bokslut består av en resultaträkning och en balansräkning.

Syftet är att skapa en helhetsbild över hur företaget presterat och hur den ekonomiska situationen ser ut vid räkenskapsårets slut.

Om du har en enskild firma räcker det som regel med att göra ett bokslut. Men om omsättningen överstiger 3 miljoner kronor, eller om du har ett aktiebolag, behövs det även en årsredovisning. Den är lite mer omfattande än ett årsbokslut och ska skickas in till Bolagsverket inom sju månader från avslutat räkenskapsår.

Revisor
Revisorn har en granskande roll, och i det här fallet handlar det om att granska företagets bokföring. Revisorn upprättar sedan en revisionsberättelse där det intygas att redovisningen har utförts enligt de lagkrav som finns.

Värt att veta är att revisor är ingen skyddad titel, men det är däremot titlarna auktoriserad revisor eller godkänd revisor. Vem som helst skulle alltså kunna kalla sig revisor.

Om du har enskild firma finns det inget krav på revisor, om inte firman är väldigt stor (t ex omsätter mer 80 miljoner kronor).

Mindre aktiebolag behöver inte heller ha revisor, förutsatt att två av dessa tre kriterier är uppfyllda:

  • nettoomsättning på mindre än 3 miljoner kronor
  • max 1,5 miljoner kronor i balansomslutning (dvs summan av ett företags tillgångar eller skulder + eget kapital i en balansrapport)
  • högst tre anställda

Om bolaget är större än så måste en auktoriserad revisor anlitas.

Deklaration
När du har ett klart årsbokslut fyller du enkelt i deklarationen baserat på siffrorna från denna. Du som har enskild firma redovisar resultatet på en särskild bilaga till din inkomstdeklaration: NE-bilagan. Medan du som har aktiebolag ska lämna en inkomstdeklaration, Inkomstdeklaration 2,  och där redovisa företagets vinst och de skatter som företaget själv ska betala. Och så deklarerar du din lön och eventuell utdelning eller återbäring i din egen inkomstdeklaration, i K10-bilagan.

Deklarationen lämnar du enkelt in på Skatteverkets hemsida. De räknar ut din skatt för beskattningsåret och jämför det med den preliminära skatt du har betalat in under året. Har du betalat in för lite under året ska du betala in mer och har du betalat in för mycket får du pengar tillbaka. Se till att lämna in deklarationen i tid för att inte riskera förseningsavgifter!

Här tipsar vi om tre vanliga bokföringsprogram för småbolag:
Bokio Läs mer
Visma Spcs Läs mer
Fortnox Läs mer

Företagarguiden

Tillbaka till Företagarguidens första sida. Läs mer

Vanliga frågor och svar om bokföring hittar du på verksamt.se. Läs mer
Liten skatteskola för enskild firma. Läs mer
Information om grunderna i bokföring för dig som är företagare finns på verksamt.se. Läs mer
Översikt av bokföringsprogram finns på Redovisningskonsult.se. Läs mer
På Bokföringsnämndens webbplats finns broschyren Att föra bok. Läs mer

Illustration: Madelen Lindgren