Inkomst

Som fotograf, filmare eller retuschör får du ofta din primära inkomst från näringsverksamhet, men kanske får du även inkomst av tjänst. Här reder vi ut de olika inkomstbegreppen.

 

Inkomst av näringsverksamhet
I ett aktiebolag ses även du som är ägare som anställd om du är aktiv i företaget. Den ersättning du tar ut från företaget ses därmed som lön. Lönen tillsammans med dina arbetsgivaravgifter är avdragsgilla kostnader för företaget.

I en enskild firma får du inte lön från ditt företag utan du ett schablonavdrag för egenavgifter från vinsten och på så sätt räknas verksamhetens överskott ut. Skatt och avgifter beräknas sedan utifrån det överskottet.

Inkomst av tjänst
Lön, sjuklön, sjukpenning, pension och alla förmåner som du får från arbetsgivare eller ersättning till exempel från Försäkringskassan beskattas som inkomst av tjänst.

Kombination
Det går att ha inkomst av tjänst och näringsverksamhet parallellt, även om det inte är lika vanligt för fotografer som för yrkesverksamma inom andra konstnärliga och kreativa näringar. Men du kanske är anställd som lärare och får då lön för det jobbet samtidigt som du tar uppdrag som frilansare eller har ett konstnärligt uppdrag. Då får du inkomst från både tjänst (anställning) och näringsverksamhet (uppdrag som du tar i ditt företag).

Inkomst av kapital
Du kan också ha inkomst av kapital genom aktieutdelning eller hyra vid uthyrning av del av din lokal. Du som har inkomst av tjänst och exempelvis hyr ut lokal eller utrustning så kan du bli beskattad i inkomstslaget kapital. Men om du däremot bedriver näringsverksamhet och inom ramen för denna har investerat pengar i lokal eller utrustning som du hyr ut tas hyran upp som en intäkt i näringsverksamheten.

Företagarguiden

Tillbaka till Företagarguidens första sida. Läs mer

Illustration: Madelen Lindgren