Om du blir sjuk

Vad är viktigt att tänka på som egenföretagare om du blir sjuk? Och vad är SGI och hur beräknas det? Här kan du läsa mer om sjukpenninggrundande inkomst och sjukförsäkringar för dig med enskild firma eller aktiebolag.

 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Den ersättning du får när du är sjuk eller föräldraledig baseras på din inkomst, det vill säga den lön du tar ut från ditt bolag eller den arbetsinkomst du har från din enskilda firma. Stipendier och projektbidrag räknas inte med i din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

För en person med en anställning är det ganska lätt att räkna ut SGI, då tittar man helt enkelt tillbaka på de senaste sex månaderna och tar höjd för eventuella kända lönejusteringar för att räkna ut den förväntade inkomsten för kommande sex månader. Det är svårare för den som driver sin egen verksamhet som frilansare, då vet man som regel inte vad man kommer att få för framtida inkomster. Om du nyligen har startat en verksamhet gäller speciella regler under de första tre åren. För nystartad verksamhet har man under de 36 första månaderna nämligen rätt till SGI utifrån en så kallad jämförelseinkomst från Statistiska Centralbyrån (SCB).  När 36 månader har passerat ska Försäkringskassan beräkna SGI utifrån inkomstbeskattningen de senaste tre åren.

Ersättningen från Försäkringskassan är sedan 80 procent av din SGI. Det finns ett tak för hur hög SGI du kan tillgodoräkna dig. För närvarande (2023) är gränsen 525 000 kr/år för sjuk- och föräldrapenning respektive 393 700 kr/år för vård av barn och de tio dagarna i samband med barns födelse.

Om man har kvalificerat sig för en SGI finns det möjlighet att behålla den trots att man inte längre arbetar eller arbetar mindre. Exempelvis om du:

  • är helt eller devis arbetslös och är anmäld som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
  • studerar med studiestöd, en studiemedelsberättigad utbildning eller inom eget yrkesområde.
  • vårdar barn (från barnets ettårsdag måste man ta ut föräldrapenning).
  • eller om din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom.

Sjuk med aktiebolag
Om du har ett aktiebolag så är det bolaget som står för sjuklönen de första 14 dagarna. Det är normalt 80 procent av lönen, men du är fri att sätta vilken nivå du vill upp till full lön. Du ska dock göra avdrag för den första sjukdagen (karensavdrag).

Är du fortfarande sjuk efter 14 dagar ska du anmäla det till Försäkringskassan som gör en bedömning om du har rätt till sjukpenning och i så fall står de för ersättningen därefter.

Sjuk med enskild firma
Du som har enskild firma ska rapportera din förväntade nettointäkt till Försäkringskassan, det vill säga företagets resultat efter avdrag för kostnader, eventuella avsättningar och avgifter – men före skatteavdrag.

Du har minst en karensdag i början av sjukskrivningen som du inte får ersättning för. Du kan själv välja hur lång karenstid du vill ha, mellan 1 och 90 dagar. Ju längre karenstid, desto lägre sjukförsäkringsavgift betalar du. Om du inte gör något aktivt val har du automatiskt 7 karensdagar.

När du har ett nystartat företag, oavsett om det är aktiebolag eller enskild firma, kan inkomsterna vara lägre än planerat till en början. Under de första tre åren kan du därför få en SGI som motsvarar den som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Det är Försäkringskassan som gör den bedömningen i sådana fall.

Företagarguiden

Tillbaka till Företagarguidens första sida. Läs mer

Hur SGI beräknas för företagare med enskild firma på Företagarnas hemsida. Läs mer
Hur SGI beräknas för aktiebolag på  Företagarnas hemsida. Läs mer
Räkna ut din SGI hos Försäkringskassan. Läs mer

Illustration: Madelen Lindgren