Nyhetsbrev

För att prissätta en nyttjanderätt för nyhetsbrev måste man utgår från nyhetsbrevets räckvidd.

Precis som för publikationer som kundtidningar så är antalet prenumeranter avgörande. Vid sidan av det är bildens placering i nyhetsbrevet styrande, liksom om nyhetsbrevet är redaktionellt eller kommersiellt. Om bildmaterialet skall nyttjas i köpt marknadsföring i ett annat företags eller organisations nyhetsbrev bör det betraktas som kommersiell användning, även om det är i ett redaktionellt nyhetsbrev.

Rådgivning
Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Lisa Engström, rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00