Utställning | 18 mars - 7 maj, 2023 | Österängens konsthall, Jönköping

Carl Johan Erikson

Carl Johan Erikson

Foto: Carl Johan Erikson

I en stor retrospektiv utställning på Österängens konsthall i Jönköping visar Carl Johan Erikson för första gången det samlade resultatet av 25 års konstnärligt utforskande av väckelserörelsens innersta vrår.

Utställningen Jerusalemmodellen, skala 1:800 och andra arbeten har fokus på Carl Johan Eriksons konstnärliga undersökningar av den svenska väckelserörelsen. Här konfronteras religiösa föreställningar med realpolitik och Eriksons egen bakgrund/identitet. Samtidigt problematiseras en viktig del av svensk närhistoria – speciellt närvarande i Jönköping, länge känt som “Smålands Jerusalem”.

Läs mer

Fler utställningar